Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Metabolický syndrom v kostce

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 2010-06-29 Přečteno: 4804 Vytisknout

Syndromem obecně rozumíme skupinu příznaků, které jsou typické pro danou nemoc. V případě metabolického syndromu se jedná o soubor poruch v metabolismu krevních tuků. Dalším příznakem metabolického syndromu je porucha metabolismu cukrů a s tím následně související rozvoj cukrovky 2. typu. Mezi další choroby, které jsou řazeny do metabolického syndromu, patří např. i vysoký krevní tlak. K dnešnímu dni bylo popsáno více jak 10 chorob, které jsou do tohoto syndromu zařazeny. Metabolický syndrom je nebezpečný pro pacienta tím, že vede k rozvoji tzv. aterosklerózy, neboli kornatění tepen. Komplikací aterosklerózy pak může být např. infarkt myokardu či mozková mrtvice.

Syndromem obecně rozumíme skupinu příznaků, které jsou typické pro danou nemoc. V případě metabolického syndromu se jedná o soubor poruch v metabolismu krevních tuků (patří sem snížená hladina „hodného" neboli HDL cholesterolu a zároveň vysoká hladina tzv. triglyceridů - typ tuků, které se zvyšují při vysokém příjmu alkoholu nebo u vysokého příjmu tuků potravou). Dalším příznakem metabolického syndromu je porucha metabolismu cukrů a s tím následně související rozvoj cukrovky 2. typu (relativní nedostatek inzulínu).
Mezi další choroby, které jsou řazeny do metabolického syndromu, patří vysoký krevní tlak, porucha metabolismu purinů (dna), porucha srážlivosti krve (tendence k tvorbě krevních sraženin). K dnešnímu dni bylo popsáno více jak 10 dalších jednotek, které jsou do tohoto syndromu zařazeny. Metabolický syndrom je nebezpečný pro pacienta tím, že vede k rozvoji tzv. aterosklerózy, neboli kornatění tepen. Komplikací aterosklerózy pak může být např. infarkt myokardu či mozková mrtvice.
Věk nemocného: výskyt stoupá s narůstajícím věkem a hmotností, u obou pohlaví. Výskyt v populaci je cca 25 - 30 %. 

Příznaky: zpočátku se metabolický syndrom projevuje „pouze" laboratorně (zvýšenými hodnotami krevních tuků a cukru), vysokým krevním tlakem nebo abdominální (břišní) obezitou. Později v případě rozvoje komplikací metabolického syndromu to mohou být např. bolest na hrudi v důsledku rozvoje aterosklerózy věnčitých tepen srdce, nebo nadměrný příjem tekutin a nadměrné močení v důsledku rozvoje cukrovky.

Příčiny: kouření, nedostatek pohybu, nezdravá strava, obezita.

Diagnóza: diagnózu metabolického syndromu znamená splnění alespoň tří z následujících kritérií:
• Krevní tlak vyšší než 130/85 mmHg
• Koncentrace triglyceridů nad 1,7 mmol/l
• Snížení HDL („hodného") cholesterolu u mužů pod 1 mmol/l a u žen pod 1,3
• Zvýšení ranní glykémie (krevního cukru) nad 7 mmol/l - dg. cukrovky nebo ranní glykémie mezi 5,6-6,9 mmol/l - tzv. vyšší ranní glykémie, nebo glykémie během dne vyšší než 7,8 mmol/l ale nižší než 11,1 mmol/l - tzv. porucha glukózové tolerance
• Obvod pasu u mužů nad 94 cm, u žen nad 80 cm

Léčení: spočívá v prvé řadě ve změně životního stylu (zanechání kouření, racionální strava a snížení nadměrného příjmu energie u obézních, pravidelný pohyb). Pokud tato opatření nebudou stačit, nastupuje farmakologická léčba: antihypertenziva (léky proti vysokému tlaku), hypolipidemika (léky na úpravu koncentrací krevních tuků) nebo antidiabetická léčba (perorální-ústní antidibetika ev. inzulín)

Na koho se obrátit: na praktického (obvodního) lékaře, který provede základní vyšetření a stanoví srdečně-cévní (kardiovaskulární) riziko.

Jste obézní? Rozhodující pro tuto odpověď budou vaše výška a hmotnost (body mass index, BMI) obvod pasu.

Pro zjednodušení klasifikace zvýšené tělesné hmotnosti byl vytvořen parametr BMI: BMI (body mass index) = hmotnost (kg)/ výška2 (uvedená v m)
Příklad: vážím 80 kg a měřím 175 cm = 1,75 m: 80/1,75 x 1,75, 80/3,06 = 26,14 BMI
Za obézního je podle této definice považován každý člověk s BMI nad 30.
Obvod pasu se projevil jako velmi důležitý parametr, který ukazuje stupeň ohrožení člověka nadváhou či obezitou. Tento parametr zohledňuje skutečnost, že škodlivější je především tuk uložený v dutině břišní.

Riziko metabolického syndromu dle obvodu pasu:
           Obvod pasu                   Zvýšené riziko           Vysoké riziko
Ženy                                            nad 80 cm                    nad 88 cm
Muži                                            nad 94 cm                    nad 102 cm

Další zdroje informací:
www.metabolickysyndrom-klub.cz
www.obezita.cz
www.diacentrum.cz

Revize textu: MUDr. Jitka Housová, VFN  Praha

 
Navigace: