Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Léčba diabetické dyslipidémie

Nová léčba
Publikováno: 2010-10-13 Přečteno: 8549 Vytisknout

Ve vyspělých státech světa, tedy i v naší republice, umírá přibližně 50 % lidí na následky aterosklerózy. Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Tyto změny cévní stěny jsou dlohodobé a jsou způsobeny ukládáním tukových a jiných látek cirkulujících v krvi do cévní stěny. Zajímavé je, že tyto změny mohou začínat již velmi brzy - přibližně od dospívání a mohou trvat po celý život.

Cévní stěna se následkem těchto změn ztlušťuje, tvrdne, na vnitřních stěnách cév se tvoří aterosklerotické pláty. Tyto změny způsobí zúžení cévy a následkem toho se průtok krve cévami snižuje. V oblasti aterosklerotických plátů dochází velmi často k prasklině a tvorbě krevních sraženin, které v případě, že ucpou cévu, tak pacient onemocní akutním srdečním infarktem či ischemickou chorobou srdeční, cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin (dle místa kde se céva ucpe).

U diabetiků je ateroskleróza častější

Ateroskleróza postihuje všechny lidi, ale u nemocných s diabetem je výskyt aterosklerózy respektive chorob, které ateroskleróza způsobuje, 3 - 5x častější než u nediabetiků.
Tuky (lipidy) jsou různorodé látky kolující v krvi, pro nás je důležité stanovit tzv. celkový cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, HDL-cholesterol.Většina laboratoří uvádí ještě aterogenní index, což je poměr cekového cholesterolu a HDL -cholesterolu.
Tuky (lipidy) jsou v krvi ve formě lipoproteinů = vzniknou vazbou tuků s bílkovinami, což určuje jejich rozpustnost a hustotu v krvi a podle toho se označují ( HDL, LDL,atd.).

Cílové hodnoty krevních lipidů

Jde o hodnoty, kterých bychom měli dosáhnout.
- celkový cholesterol do 4,5 mmol/l (milimolů na litr)
- triacylglyceroly (triglyceridy) do 1,7 mmol/l
- LDL cholesterol do 2,5 mmol/l (u diabetiků po kardiovaskulární příhodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l)
- HDL cholesterol nad 1/1,2 mmol/l 

Dyslipidémie

Dyslipidémie je porucha látkové výměny (metabolismu) tuků (lipidů) kvantitativní povahy, tzn. dochází ke zvýšení hladin jednoho nebo více tuků, ale znamená i kvalitativní změny. Při dyslipidémii je zvýšen celkový cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, přítomné může být zvýšení jednoho nebo dvou nebo všech tří lipidů a současně snížení HDL cholesterolu. Čím vyšší HDL cholesterol, který funguje jako „ochranný faktor", tím lépe (Někde se v souvislosti s HDL cholesterolem můžete setkat s označením "dobrý" cholesterol - pozn.red.)

Hyperlipoproteinémie

Hyperlipoprotenémie je porucha metabolismu lipidů charakteristická současným zvýšením celkovéhoho cholesterolu, triglyceridů nebo LDL cholesterolu.

Příčiny porušeného metabolismu lipidů:
- vrozené, geneticky určené
- vyvolané zevními příčinami - nejčastěji! - nevhodným složením jídla (tučná jídla, uzeniny, sádlo, smažená jídla atd.), konzumací nadměrného množství jídla, nedostatkem pohybu, nadváhou nebo obezitou, nadměrnou konzumací alkoholu, kouřením atd.                                                               - vyvolané jinou chorobou

Léčba dyslipidémie a hyperlipoproteinémie

Léčba poruchy metabolismu lipidů musí být komplexní, to znamená, že by měla ovlivnit všechny rizikové faktory. V první řadě se stanoví diagnóza na základě laboratorního vyšetření, anamnestických údajů, zjištění všech rizikových faktorů aterosklerózy (o rizikových faktorech více článek „Cukrovka zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Jak se bránit?" v rubrice Výživa a recepty), diagnostikovaných chorob, údaje o trvale užívaných lécích, dietních a pohybových návycích. Na základě všech těchto informací by měl lékař stanovit riziko a zahájit nefarmakologickou, popřípadě farmakologickou léčbu.

1) nefarmakologická léčba
zahájení diety s omezením tuků
zahájení vhodné pohybové aktivity
zákaz kouření
redukce hmotnosti
2) farmakologická léčba
a) léky nazývané statiny - atorvastin, simvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, v zahraničí pitavastin (toto nejsou obchodní názvy, jde o názvy účinných látek, které najdete na krabičce s léky hned pod obchodním názvem) - statiny jsou nejrozšířenější skupina léků na onemocnění poruchy metabolismu lipidů
b) léky nazývané fibráty - fenofibrát, ciprofibrát
c) inhibitor vstřebávání choleterolu - ezetimib
d) pryskyřice - užívají se velmi málo a ve specifických případech
e) kyselina nikotinová a její deriváty - zatím u nás nedostupná, nově bude k dispozici od podzimu 2010 - jediný lék na ovlivnění nízkého HDL cholesterolu
3) agresivní léčba ve specializovaných centrech krvavou cestou oddělení lipidů z krve pomocí přístrojů, je určena jen pro specializovaná centra na klinikách, a to zcela vyjímečně
4) genová terapie - je předmětem výzkumu a budoucnosti

Je nutno zdůraznit, že náš organismus funguje jako celek, nelze léčit pouze určité laboratorní hodnoty, základem úspěšné léčby je dosažení nebo přiblížení se cílovým hodnotám lipidů, glykémie, glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, tělesné hmotnosti, dodržování dietních
a pohybových opatření, protože látková přeměna cukrů a tuků a jiných látek spolu úzce souvisí.

Uvádím dva případy (kasuistiky) mých pacientů, kteří jsou úžasným důkazem významu nefarmakologické léčby a našich neomezených možností při velké motivaci:

Kasuistika č.1:
49letý pacient měl při příchodu do mé ordinace tělesnou hmotnost 113 kg při výšce 170 cm, BMI (body mass index) 39.10, celkový cholesterol - 5,53 mmol/l, trigyceridy - 2,74 mmol/L, HDL cholesterol - 0,98 mmol/l, LDL cholesterol - 3,27 mmol/l. Z uvedených hodnot vidíme, že jsou všechny mimo normu. Pacient chtěl velmi zredukovat svoji tělesnou hmotnost a tvrdě se tomu denně věnoval. Podařilo se mu zredukovat váhu o 20 kg po určité době a jeho laboratorní hodnoty se „pouze" po dodržování diety a aktivního pohybu úžasně upravily, bez medikace takto: celkový cholesterol - 3,45 mmol/l, triglyceridy - 1,32 mmol/, HDL cholesterol - 0,90 mmol/l, LDL cholesterol - 1,94 mmol/l. Základem zlepšení u tohoto pacienta byla velká motivace, podpora manželky, on sám chtěl zhubnout, velký podíl na úspěchu měla radikální změna jídelníčku ve všech směrech. Aktivního pohybu měl stále málo, proto také HDL cholesterol nedosáhl cílové hodnoty, a v tom měl pacient rezervy. Nicméně je úžasným příkladem efektu redukce tělesné hmotnosti a úpravy jídelníčku (množství, skladba, počet jídel, atd.) na naše možnosti.

Kasuistika č.2:
Mladý, 28 letý aktivní sportovec, nediabetik se vstupmími hodnotami: tělesná hmotnost - 77 kg , výška 180 cm, BMI - 23.77, celkový cholesterol - 5,4 mmol/l, triglyceridy - 0,7 mmol/l, HDL cholesterol - 2,0 mmol/l, LDL cholesterol -3,4 mmol/l, s normálním krevním tlakem, bez rizikových faktorů.
Při rozboru dietních navýků jsme odhalili mnoho chyb - např. denně konzumoval celou čokoládu
a jiné nevhodné potraviny s vysokým obsahem tuků. Zahájili jsme zejména dietní omezení, protože již ze vstupního HDL cholesterolu je jasné, že tento pacient má dostatek aktivního pohybu, mimo hranice normy byl celkový i LDL cholesterol. Kontrolní laboratorní vyšetření po třech měsících prokázala pozitivní výsledky, kdy celkový cholesterol se upravil na 3,9 mmol/l a LDL cholesterol na 2,2 mmol/l. HDL a triglyceridy byly a zůstaly v normě. Pacient dosáhl všech cílových hodnot pomocí vlastní silné motivace a díky neústálé podpoře partnerky a okolí.

 

 

 

 

 
Navigace: