Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Léčba diabetické dyslipidémie - II. část

Nová léčba
Publikováno: 2010-10-13 Přečteno: 2706 Vytisknout

Není výjimkou, že přestože použije Váš lékař doporučovanou léčbu a Vy ji pravidelně užíváte, nepodaří se dosáhnout cílových hodnot celkového cholesterolu, triglyceridů či HDL nebo LDL cholesterolu. Existuje u vás tzv. reziduální (zbytkové) riziko.

Jako lékař budu pacienta motivovat ke zlepšení „life style „ (životního stylu) a režimových opatření s dosažením cílových hodnot všech krevních tuků. Je možné, že váš lékař vám ve vašem zájmu zahájí a doporučí kombinační léčbu, aby vám pomohl dosáhnout lepších výsledků a snížení rizika aterosklerózy. To znamená, že budete muset užívat více než jednu tabletku na úpravu krevních tuků (existují i tablety kombinované, které rovnou obsahují dvě učinné látky v jedné tabletě, ale nehodí se pro všechny pacienty).

Upřímně, mnohdy pacienti užívají různé doplňky stravy - tedy tabletky navíc, aniž by kdokoliv z nás věděl, jestli tyto tablety mají nějaký příznivý účinek. Žádná vědecká studie totiž neprokázala pozitivní efekt volně prodejných doplňků či vitamínů a pokud konzumujeme pestrou stravu, jsou v ní všechny důležité prvky zastoupeny v dostatečném množství. Přesto se za tyto různé doplňky a vitamíny utratí v ČR 2 miliardy korun za rok. V této souvislosti je třeba připomenout, že erektilní dysfukce u mužů (tedy trvalá neschopnost dosáhnout a udržet ztopoření penisu) je první projev aterosklerózy.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá jednoznačná nutnost sledování a léčby jakékoliv poruchy metabolismu tuků (lipidů).

Cílové hodnoty krevních lipidů:
- celkový cholesterol do 4,5 mmol/l
- triacylglyceroly (triglyceridy) do 1,7 mmol
- LDL cholesterol do 2,5 mmol/l (u diabetiků po kardiovaskulární příhodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l)
- HDL cholesterol nad 1/1,2 mmol/l
Navigace: