Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Jste správně léčeni?

Nová léčba
Publikováno: 2010-02-28 Přečteno: 3320 Vytisknout

Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je trvalé dodržování dietních a režimových opatření včetně pravidelné pohybové aktivity, zákaz kouření a oboustranně plnohodnotná spolupráce lékaře a pacienta.

 

Cíle léčby

Cílem léčby v rámci komplexní péče o pacienty s diagnózou diabetes mellitus (cukrovky) je umožnit plnohodnotný aktivní život, a to jak po stránce kvantitativní (např. délka života), tak i po stránce kvality života (aktivní život bez omezení vlastní nemocí či jejími komplikacemi). 

K dobré kompenzaci je nezbytná Vaše aktivita a Váš lékař by Vám v tom měl pomoci. Každý člověk je individualita, je tedy jedinečný a lékař by měl takto k pacientovi přistupovat – jde o individuální přístup k léčbě, i když principy a cíle jsou obdobné.

Na co by se měla léčba zaměřovat?

1) na optimální kompenzaci (kompenzace se hodnotí podle laboratorních, klinických a jiných ukazatelů)

2) na co nejlepší kvalitu života pacienta

3) na prevenci a léčbu případných komplikací cukrovky, které mohou být buď akutní (nastanou náhle) nebo chronické (vyvíjejí se pozvolna, ale jsou trvalé)

 

Jaká je optimální kompenzace cukrovky?

1) když odstraní obtíže pacienta, tj. příznaky cukrovky

Všechny příznaky jsou důsledkem zvýšené či vysoké hodnoty krevního cukru a neschopnosti organizmu se s touto situací vypořádat. Tyto příznaky mohou být různorodé: zvýšená žízeň a tudíž zvýšený příjem tekutin, častější močení ve dne i v noci, přechodné poruchy zrakové ostrosti, opakující se nebo obtížně se hojící infekce zejména močového či pohlavního ústrojí a kůže, hubnutí při normálním příjmu potravy a nezměněné chuti k jídlu, poruchy potence, obecné příznaky jako únava, malátnost, nevýkonnost. Rovněž se může stát, že pacient má cukrovku, aniž by měl nějaké příznaky, a tato choroba se zjistí náhodně.

2) když předchází vzniku akutních komplikací

a) hypoglykémii (projeví se snížením hladiny krevního cukru na hodnotu přibližně 3,3 mmol/l a méně. Je většinou doprovázena nepříjemnými příznaky: např. celkovou slabostí, nevolností, třesem, pocením, zamlženým viděním, nervozitou a podobně.

b) hyperglykémii (projeví se zvýšením hladiny krevního cukru na hodnotu vyšší než 12 mmol/l a méně často nežádoucími účinky než u hypoglykémie)

c) ketoacidóze (vzácnější, ale závažnější akutní komplikace, která je častější u pacientů s diabetem mellitem1.typu. Tato komplikace je daná vystupňovanou neschopností organismu zpracovat hromadící se krevní cukr s následnými poruchami).

 3) když předchází dlouhodobým trvalým (chronickým) komplikacím


 
Navigace: