Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Diabetici, cvičte chytře

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 2011-01-24 Přečteno: 4386 Vytisknout

V loňském roce vědci zjistili, že proti diabetu 2. typu lze účinně bojovat správnou kombinací cvičení, konkrétně střídáním aerobní aktivity s posilováním.

Studie, publikovaná v prestižním vědeckém časopise JAMA, srovnávala po dobu devíti měsíců celkem 262 mužů a žen s diabetem 2. typu, kteří měli glykovaný hemoglobin 6,5 % nebo více (glykovaný hemoglobin viz SLOVNÍK POJMŮ). Tito diabetici byli rozděleni do čtyř skupin: buď necvičili vůbec, nebo vykonávali buď jen aerobní aktivitu, nebo jen rezistenční cvičení (posilování) nebo kombinaci obou uvedených sportovních aktivit. U necvičící skupiny vzrostl po devíti měsících sledování glykovaný hemoglobin o 0,11 %. Ve skupině s pouze aerobním nebo pouze rezistenčním cvičením došlo sice ke snížení glykovaného hemoglobinu, ale jen nevýznamnému. Statisticky významný pokles glykovaného hemoglobinu byl zaznamenán jen u skupiny s kombinovaným tréninkem (pokles o 0,34 %). A jaký je význam poklesu glykovaného hemoglobinu? Zlepšuje kompenzaci diabetu a vede tak ke snížení rizika srdečně-cévních onemocnění o 5 - 7 %. Srdečně - cévními onemocněními (infarkt, mozková mrtvice) jsou diabetici ve vyšší míře ohroženi. Pokles glykovaného hemoglobinu dosažený cvičením, snížil také riziko tzv. mikrovaskulárních komplikací diabetu (poškození oka a ledvin).

Tipy pro cvičení:
Chcete zkusit kombinovaný trénink? Možností je víc:

1. Naprostá většina fitness center dnes nabízí studiové hodiny zaměřené na kombinační trénink (aerobní, tzv. kardio aktivita cyklicky střídaná s posilováním), který trvá cca 60 minut. Aktivity mají různé názvy, např. bodyshape nebo bodystyling, populární je též balanční cvičení na nafukovací polokouli BOSU, které též kombinuje aerobní pohyb s posilováním.

2. Pokud se necítíte na hodinový intervalový trénink, který bývá zpravidla náročný pro začátečníky, kombinujte jednotlivé aktivity podle vaší preference nebo úrovně zdatnosti v rámci týdne, např. v pondělí aerobní pohyb (hodina kolo, spinning zaměřený na rychlost v mírném terénu, rychlá chůze, tanec, aerobic, plavání apod.) a ve středu posilovací cvičení (posilovna, power-jóga, pilates, aqua-aerobic, některá bojová umění).

Pamatujte však vždy na to, že jste-li diabetici, měli byste své cvičební plány nejprve konzultovat s vaším lékařem a následně se svěřit, zvláště v případě sportů, se kterými nemáte zkušenost, do rukou profesionálních trenérů. Každé dobré wellness či fit centrum vám takové odborníky rádo nabídne.
Navigace: