Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Inzulinové pumpy: malý zázrak v léčbě diabetu 1. typu

Léčba
Publikováno: 2011-06-02 Přečteno: 6905 Vytisknout

Inzulinové pumpy jsou technologie s možností jemnější regulace dávkování inzulinu a možností pružné změny dávky inzulinu podle denních aktivit pacienta.

Inzulinové pumpy neboli CSII (kontinuální subkutánní infuze inzulinu) jsou v současnosti velmi spolehlivé. Obsahují rezervoár inzulinu, který je plastikovou kanylou s teflonovou jehlou aplikován kontinuálně (nepřetržitě) do podkoží.

Velmi sofistikované programové vybavení dovoluje naplánovat denní profil sekrece inzulinu hodinu po hodině, před jídlem pak pacient velmi jednoduše dá pokyn k aplikaci jednorázové dávky - bolusu.
Inzulinové pumpy mají v současnosti bohaté vybavení kontrolních a bezpečnostních funkcí, které trvale hlídají bezpečnost aplikace na straně jedné, na straně druhé umožňují speciální modifikace režimu aplikace inzulinu.

Největším pokrokem je pak možnost provázání se senzorem, který měří kontinuálně glykémii. Pumpa pak dovede reagovat na aktuální hrozby hypoglykémie, dovede upozornit na hrozící hypoglykémii a v případě již vzniklé hypoglykémie aplikaci inzulinu zastaví. Je to prostě malý zázrak, jemuž k dokonalosti chybí skutečně pouze malý krůček.

Prokazatelné přínosy inzulinových pump podle klinických studií jsou zejména snížení rizika hypoglykémie, tedy možnost dosažení a udržení velmi těsné kompenzace diabetu. Inzulinová pumpa je jediným reálným prostředkem k léčbě tzv. fenoménu úsvitu (významného vzestupu glykémie od druhé hodiny ranní způsobeného dysregulací sekrece stresových hormonů).

Speciální indikací k léčbě inzulinovou pumpou je příprava před otěhotněním: budoucí maminky jsou velmi motivované a dosahují při léčbě inzulinovou pumpou prakticky normálních hodnot glykémie v průběhu celého dne.

Nevýhody pump jsou v podstatě dvě základní. Cena je vyšší ve srovnání s intenzifikovanou léčbou inzulinovými analogy. A dále, podmínkou pro úspěšné využití možností inzulinových pump je i určitý potenciál schopností pacienta zvládnout tuto léčbu. Podle mého názoru a zkušeností našeho pracoviště je tedy ideální zapůjčit nejprve pacientovi na jeden až dva měsíce pumpu, aby se s ní sžil. Pokud jsou splněny cíle, pro které je léčba inzulinovou pumpou indikována, je pak předepsána na náklady zdravotní pojišťovny.

Léčba inzulinovou pumpou je ve spojení s kontinuálním monitorováním glykémie vrcholem možností, které nabízejí technologie pro léčbu diabetu 1. typu. Jistě bude vývoj dále pokračovat k ještě větší bezpečnosti, jemnosti a přesnosti regulace aplikace inzulinu. Zdá se mi, že technologie má v této chvíli náskok před biotechnologií. Ale také věřím, že biotechnologie nakonec zvítězí a pacientům s diabetem 1. typu bude možno aplikovat živoucí beta buňky (buňky vyrábějící inzulin ve slinivce břišní), které nahradí tkáň zničenou vlastním imunitním systémem pacienta.

Ale možná, že všechno bude také jinak. Nyní jsme však v současnosti a v té platí, že přes zásadní přínos technologií přetavených v nejmodernější inzulinové pumpy pro intenzivní terapii diabetu 1. typu životospráva a edukace pacienta s diabetem byly, jsou a patrně ještě dlouho budou základem léčby diabetu 1. typu.

Technologie jsou bez člověka mrtvými věcmi. Naštěstí. Člověk je proto stále potřebnou součástí léčby.

Zdroj: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha. CSII jako vrchol technologie pro intenzivní terapii diabetu 1. typu. www.tribune.cz

 

 
Navigace: