Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Jak snížit riziko, že onemocníte diabetem?

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 2011-09-09 Přečteno: 2938 Vytisknout

Začátkem září vyšla analýza založená na výsledcích velké studie, která dospívá k závěru, že faktory životního stylu (cvičení, zdravá strava, normální hmotnost) jsou spojeny s nižším rizikem vzniku diabetu a toto riziko je tím nižší, čím je těchto faktorů přítomno více (jinak řečeno, tyto faktory nejlépe působí společně).

Výzkumný tým vedený dr. J. P. Reisem z USA analyzoval téměř 115 000 mužů a 92 500 žen ve věku 50 - 71 let. Šlo o osoby s nízkým rizikem z hlediska životního stylu (nekuřáci s pravidelnou pohybovou aktivitou, zdravou stravou a konzumací jen mírného množství alkoholu, s optimální hmotností). V úvodu studie účastníci dosud neprodělali srdeční onemocnění, nádory ani neměli diabetes. Osoby byly pro každý faktor životního stylu klasifikováni do skupiny „nízké riziko" nebo do skupiny, která nedosáhla „nízkého rizika", měly tdy riziko vyšší. 

„Každý další faktor zdravého životního stylu byl spojen s 31% snížením rizika diabetu u mužů a 39% snížením rizika u žen", uvedl Reis.

Výskyt diabetu po období sledování byl následující: 9,6 % u mužů a 7,5 % u žen. Když byli pacienti posouzeni jako nízkorizikoví v dietě, fyzické aktivitě, kouření a užívání alkoholu, riziko vzniku diabetu bylo sníženo. Když měli účastníci také optimální hmotnost, riziko bylo dále sníženo.
Kombinovaný vliv uvedených faktorů na riziko diabetu byl silnější u žen než u mužů.

Studie také ukázala, že mírná konzumace alkoholu má v prevenci diabetu pozitivní roli.


Originální práce: Reis JP, Loria CM, Sorlie PD, et al. Lifestyle factors and risk for new-onset diabetes. A population-based cohort study. Ann Intern Med 2011; 155:292-299.

Zdroj: theheart.org

 
Navigace: