Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Diabetes a dialýza: Zajímejte se o stav svých ledvin

Otázky a odpovědi
Publikováno: 2014-02-05 Přečteno: 3895 Vytisknout

Podle statistik jsou nemocní s diabetem druhou (v některých statistikách i první) nejčastější skupinou mezi pacienty léčenými hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. U nemocných s diabetem se může vyvinout poškození ledvin typicky jako důsledek takzvané diabetické nefropatie, nebo jako důsledek celé řady dalších chorobných stavů, jež mohou a nemusejí s diabetem souviset.

Většinou je těžké odlišit jednotlivé příčiny poškození ledvin, proto je v poslední době u diabetiků užíván zastřešující termín „diabetické onemocnění ledvin," jehož podjednotkou je i diabetická nefropatie.

Velkou část dialyzovaných pacientů tvoří diabetici

Podle údajů, které jsou k dispozici, se diabetická nefropatie vyvine u 25 - 45 % diabetiků 1. typu a neléčena nezadržitelně pokračuje do fáze ledvinného selhání. Jak bylo uvedeno, diabetická nefropatie je dnes u dlouhodobě dialyzovaných nemocných příčinou selhání ledvin ve 20 - 40 % a podle světových statistik je jednou z nejčastějších příčin selhání ledvin vůbec. 

Narůstá především počet dialyzovaných diabetiků 2. typu. To patrně není jen důsledek rostoucího výskytu diabetu, ale také zlepšení celkové péče o diabetiky, která jim prodlužuje život, což znamená, že se častěji „dožijí" selhání ledvin. V ČR bylo registrováno přes 95 000 diabetiků s onemocněním ledvin, z nichž asi třetina má těžší poruchu funkce ledvin. Během posledních 10 let se počty zdvojnásobily.

Lékaři by měli pravidleně vyšetřovat správnou funkci ledvin u diabetiků

Nejde totiž jen o to, že by pacient s diabetem mohl skončit na dialýze (a také na čekací listině na transplantaci ledvin): nemocné ledviny navíc ovlivňují řadu pochodů v organismu a zvyšují riziko předčasného úmrtí a onemocnění srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí.

„Byli bychom rádi, kdyby se k nám z diabetologických ordinací dostávali nemocní s chronickým onemocněním ledvin včas. Řada z nich se sice nebude zhoršovat, ale podchyceni by být měli. U pokročilejších onemocnění ledvin lze mnohdy dialýzu významně odložit. Je klíčové, abychom dostali možnost včas pacienta připravit na transplantaci v případě, kdy ledviny už selhaly," uvedl nefrolog, tedy odborník na choroby ledvin, prof. MUDr. Ondřej Viklický, DrSc. (Klinika nefrologie IKEM) pro portál mojemedicina.cz (2012). 

Diabetolog (nebo praktický lékař, pokud má diabetika ve své péči), by proto měl doporučenými způsoby kontrolovat funkci ledvin pacientů s diabetem, aby byl včas zachycen případný problém a pacient mohl být odeslán do péče specialisty - nefrologa a tam účinně léčen. Aktivní může být ale i sám pacient a kromě glykémie a hodnot glykovaného hemoglobinu by měl od lékaře chtít znát i stav svých ledvin. Poruchu ledvin ledvin lze poznat pomocí jednoduchého kvalitativního vyšetření moči a stanovení látky kreatininu v krevním séru. Pokud je kreatinin zvýšený a zároveň je přítomná bílkovina v moči, měl by pacienta vidět nefrolog. Pacient s nemocnými ledvinami nemívá bolesti ani jiné nápadné příznaky a většinou tak o svém problému vůbec neví.

Dialýza je v ČR dostupná a kvalitní

Čeští nefrologové se stále snaží o to, aby se zlepšoval včasný záchyt nemocných. Diagnóza nevratného selhání ledvin je totiž až ve 40 % případů stanovena u pacientů takzvaně z ulice - tedy u těch, jejichž postižení ledvin nebylo až do doby jejich selhání nijak podchyceno a léčeno. S tímto číslem se po léta nedaří bohužel mnoho udělat.

Pokud již pacient musí docházet na dialýzu, může mu být částečnou "útěchou", že podle nových dat z registrů patří Česká republika v počtu dialyzovaných na milion obyvatel k evropské špičce. Jak dále uvedl prof. Viklický, zde se podařil skok srovnatelný snad jen s dostupností kardiochirurgických a intervenčních kardiologických zákroků. Je to dáno i tím, že minulý režim měl v této oblasti dost ostudnou slabinu - pacientům říkal: na dialýzu se nedostanete, když je vám přes 60 let nebo jste diabetik. Jinými slovy to znamenalo, že tito lidé zemřeli. Dnes je tato léčba dostupná i pacientům s diabetem nebo ve vyšším věku. Dobře zorganizovaný je rovněž transplantační program, i když by transplantací mělo a mohlo být více.

Transplantace se vyplatí zdravotně i ekonomicky

V Česku by podle odborníků měly být vytvořeny podmínky pro to, aby více pacientů mělo šanci transplantaci ledviny podstoupit a měl by se zvýšit podíl transplantací od žijících dárců. V dialyzačních metodách by se měl zase významně zvýšit podíl takzvané peritoneální dialýzy. Při tomto způsobu dialýzy se krev čistí uvnitř těla. Je k tomu využívána tělu vlastní, přirozená membrána - pobřišnice (peritoneum), která pracuje jako dialyzační filtr. Nevyužívá se tedy umělé membrány mimo tělo, jako je tomu u hemodialýzy, kdy se krev vyvádí do mimotělního oběhu, a čistí se přes speciální dialyzační filtr - dialyzátor. Pacient může peritoneální dialýzu provádět sám doma, může sám měnit roztoky a kvalita jeho života je mnohem lepší. Tento postup má tedy oproti hemodialýze pro pacienta celou řadu výhod, v České republice se však používá jen u 10 % dialyzovaných, což je mnohem méně než jinde v Evropě. Pacienti na peritoneální dialýze se však transplantace dožívají v lepším celkovém stavu. Na tom se ale možná podílí fakt, že jde o mladší pacienty, kteří jsou v celkově lepším zdravotním stavu.

Jak už bylo řečeno, Česká republika v počtu dialyzovaných na milion obyvatel patří k evropské špičce. Ročně v České republice zahajuje léčbu dialyzačními metodami 1 800 pacientů. Na čekací listině na transplantaci je zařazeno na 600 nemocných, transplantováno je v Česku přes 4000 osob. Podle prof. Viklického by ale na čekací listině mělo být minimálně 1200 pacientů. každý rok se provádí až 400 transplantací. Do dialyzačního programu je zařazeno ani ne promile populace, spotřebovává však celá čtyři procenta zdravotnického rozpočtu. Jeden rok této léčby stojí kolem osmi set tisíc korun. U transplantace se těmto nákladům blíží jen první rok, a to ještě v případě komplikací, pak je léčba několikanásobně levnější.

 

 

 
Navigace: