Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Co víme o diabetu?

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 2015-01-22 Přečteno: 2164 Vytisknout

V říjnu loňského roku proběhl průzkum u více než 1300 Čechů. Cílem bylo zjistit, co vědí o diabetu, jeho příčinách, závažnosti a léčbě. Jak byste dopadli vy?

 

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Diabetická asociace iniciovaly loni na podzim dva nezávislé průzkumy veřejného mínění, jejichž cílem je zjistit, jaké je povědomí o problematice diabetu v populaci České republiky. Uskutečnění průzkumů veřejného mínění je jedním z realizačních kroků Národního diabetologického programu.

První průzkum měl podobu strukturovaného dotazník v délce cca 10 minut. Dotazovaní byli rozděleni do tří skupin: lidé bez diabetu, lidé, kteří mají v rodině někoho s diabetem a lidé, kteří jsou sami diabetici.

Co se ukázalo? 

Česká populace charakterizuje nejčastěji diabetes správně jako onemocnění, při kterém je zvýšená hladina cukru v krvi. Až 54 % dotázných považuje diabetes za velmi závažné onemocnění (nejvíce si to myslí lidé, kteří jsou sami diabetiky).

Nadpoloviční většina dotázaných také souhlasila s pravdivými výroky, že při cukrovce je snížena tvorba inzulinu nebo inzulin nepůsobí dostatečně a že cukrovka je onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi.

S tímto onemocněním dotázaní lidé nejvíce spojují jako možné důsledky amputaci dolních končetin a problémy s hojením ran. Každý druhý však mylně přisuzuje diabetu také vliv na obezitu, tento názor je hojně rozšířený i mezi samotnými diabetiky (přitom lze říci, že je to naopak: obezita je rizikovým faktorem diabetu 2. typu, to znamená, že přispívá k jeho vzniku). 

Většina diabetiků se léčí kvůli diabetu pouze u specialisty, přesto je zde 15 % nemocných, kteří navštěvují jen praktického lékaře. Výhradní péči diabetologa také diabetici upřednostňují, zejména proto, že jej považují za specialistu na toto onemocnění. Diabetici, kteří navštěvují pouze praktického lékaře, jako důvpd nejčastěji uvedli, že praktický lékř je zná dlouho a má dobrý přehled o jejich zdravotním stavu, navíc u něho lze “vyřídit” více problémů najednou.Přes 40 % diabetiků si myslí, že jejich cukrovka není tak závažná, aby museli navštěvovat diabetologa. 

V obecné populaci spíše převládá názor, že by péče o diabetika měla být ve spolupráci diabetologa a praktického lékaře.

Druhý průzkum u více než 1000 respondentů (naprostá většina nebyla diabatiky) realizovaný agenturou ppm factum ukázal, že znalost diabetu je v populaci ve věku 25-70 let velmi vysoká, zná jej naprostá většina – 95 %.

Vcelku známý je i princip tohoto onemocnění, který je spojován především s:

  vysokou hladinou cukru/glukózy v těle/krvi

  poruchou onemocnění slinivky břišní

  nedostatkem inzulinu a jeho omezenou či žádnou tvorbou

  nutností dodržovat dietu a nekonzumovat cukr

  nutností aplikace inzulinu

Diabetes mellitus je veřejností vnímán jako závažné onemocnění s možnými vážnými zdravotními komplikacemi při špatně léčeném či dokonce neléčeném diabetu. K nejznámějším komplikacím patří poškození cév a nervů na dolních končetinách, které může vést až k jejich amputaci. Méně informována o závažnosti onemocnění je mladá generace ve věku 25 – 35 let.

Na pravidelné preventivní prohlídky konané 1x za 2 roky včetně vyšetření na diabetes ke svému praktickému lékaři však dochází jen necelá třetina (31 %) těch, kteří diabetem netrpí. Dokonce 35 % z nich tuto prevenci zcela ignoruje. Zájem o prevenci roste s věkem i se vzděláním populace.

Výskyt diabetu stoupá s věkem a i z tohoto výzkumu je zřejmá genetická podmíněnost tohoto onemocnění.

Pokud jde o léčbu, je jednoznačně preferovaná léčba jak nemocnými diabetiky, tak i „zdravou“ populací v případě onemocnění, specialistou - diabetologem. Hlavním důvodem pro volbu diabetologa je jeho odbornost a úzká specializace na problematiku diabetu. Důležitou roli hraje i důvěra pacienta-diabetika v lékaře a jeho renomé.

Životní styl a zdravotní kondice diabetiků se od běžné nediabetické populace výrazně liší

Diabetici mají podle průzkumu významně méně pohybových aktivit než populace nediabetická, nadprůměrně trpí nadváhou, hypertenzi a poruchami metabolismu tuků. Diabetici se jen zdravěji stravují než běžná populace, což by mělo ovšem být, vzhledem k jejich onemocnění, samozřejmostí.

Přestože pocit ohrožení diabetem je v běžné populaci vcelku vysoký – ve větší či menší míře ohrožení tímto onemocněním se cítil každý druhý dotázaný – vysoké riziko vyplývající z kumulace rizikových faktorů správně vnímá jen každý pátý takto ohrožený. Uvědomění si korelace zdravého životního stylu a rizika vzniku diabetu v praktické sféře poněkud vázne. Je zde patrné vcelku značné podceňování takovéhoto rizika. I zde je proto vidět značný prostor pro osvětu a vzdělávání.

Detailní zpracování průzkumů najdete ZDE.
Navigace: