Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Sitagliptin je bezpečný pro srdce pacientů s diabetem

Nová léčba
Publikováno: 2015-06-10 Přečteno: 16712 Vytisknout

Lékařským světěm netrpělivě očekávané výsledky studie TECOS se sitagliptinem jsou konečně tady. Byly představeny 8. června na velké diabetologické konferenci v americkém Bostonu. Co znamenají pro pacienty s diabetem?

Jak napověděla již květnová tisková zpráva výrobce sitagliptinu, společnosti MSD, léčba sitagliptinem nezvyšuje kardiovaskulární (KV) riziko, tedy riziko onemocnění srdce a cév, ani riziko hospitalizací pro srdeční selhání. 

Právě riziko hospitalizací pro srdeční selhání byl ostře sledovaný parametr,  a to kvůli výsledkům loni publikované studie SAVOR-TIMI 53, která ukázala zvýšení tohoto rizika při léčbě saxagliptinem. Trend ke zvýšení rizika srdečního selhání byl patrný i ve studie EXAMINE s alogliptinem. 

Dr. Eric Peterson, místopředseda výkonného výboru studie TECOS v Bostonu uvedl, že ve výskytu srdečních selhání nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi kontrolní skupinou, která užívala placebo, a skupinou léčenou sitagliptinem. Doplnil, že vzhledem k velikosti studie, délce jejího trvání a charakteristice nemocných (vysoce rizikoví diabetici) lze výsledky považovat za spolehlivé. 

První pacienti byli do studie TECOS zahrnuti v roce 2008, tedy v době, kdy americká léková agentura FDA vydala nařízení o nutnosti ověřovat srdečně-cévní riziko nových antidiabetik. Bezpečnost antidiabetik pro srdce a cévy se stala významnějším kritériem než schopnost antidiabetik snižovat cukr v krvi. 

Studie TECOS zahrnula celkem14 671 pacientů s diabetem 2. typu a přítomným srdečně-cévním onemocněním. Nemocní užívali ke své standardní léčbě buď placebo nebo sitagliptin. Průměrná délka trvání diabetu byla 11,6 roku. 

Prokázala se pro moderní diabetologii velice důležitá věc: totiž že sitagliptin nezvyšuje riziko úmrtí na nemoci srdce a cév, nezvyšuje riziko vniku srdečního infarktu, mozkové mrtvice nebo selhání srdce.

Sluší se dodat, že ve studii TECOS nebyl prokázán ani statisticky významný rozdíl v obou skupinách ve výskytu infekcí, nádorů, selhání ledvin nebo závažných hypoglykémií. Ve skupině léčené sitagliptinem bylo zaznamenáno 23 případů akutních zánětů slinivky, šlo však pouze o numericky vyšší počet ve srovnání s placebem (23 versus 12), který nebyl statisticky významný. Výskyt karcinomu slinivky byl v obou skupinách velmi nízký, numericky pak nižší ve skupině léčené sitagliptinem. 

Více o sitagliptinu ZDE

 
Navigace: