Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Proč potřebujeme koncentrovanější inzuliny?

Nová léčba
Publikováno: 2015-11-26 Přečteno: 1288 Vytisknout

Je faktem, že s nárůstem obezity, včetně té související s diabetem, roste potřeba vyšších dávek inzulinu, aby bylo dosaženo cílových hodnot. Nestoupají přitom jen dávky bazálního (dlouhého) inzulinu, ale také inzulinu podávaného s jídlem (a to až o 5–10 jednotek).  

Co z toho vyplývá pro pacienta? Použití klasických inzulinů ve vysokých dávkách znamená více než jednu aplikaci a příjem velkého množství tekutiny do podkoží. To může způsobovat bolest a pocity napětí. Pacient je pak pochopitelně s léčbou nespokojený, hůře spolupracuje a hrozí, že si bude dávky inzulinu sám snižovat. 

„Problém mohou úspěšně řešit právě inzuliny se zvýšenou koncentrací,“ je přesvědčen diabetolog MUDr. Tomáš Edelsberger. Dnes je k dispozici například Humalog 200 U/ml, bazální inzulin glargin 300 U/ml, brzy by měl být dostupný i koncentrovanější bazální inzulin degludek. Nové koncentrovanější inzuliny však mají i další, důležité bonusy, než jen snížení dávky, např. přinášejí nižší riziko hypoglykémií včetně těch obávaných nočních a díky prodlouženému účinku i určitou flexibilitu v době podání: pokud například pacient zapomene aplikovat dávku, může tak u některých těchto nových inzulinů učinit ještě tři hodiny po pravidelné době aplikace, aniž by byl ohrožen změnou účinku dlouhého inzulinu.

Čtěte také: Na trh přichází nový inzulin o vyšší koncentraci jednotek

 

 
Navigace: