Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Inzulin glargin 300 U/ml má své pero SoloStar, které vítězí v testech

Nová léčba
Publikováno: 2015-12-11 Přečteno: 2743 Vytisknout

Letos vstoupila na český trh nová forma inzulinu glargin, zlatého standardu mezi bazálními analogy, inzulin glargin o koncentraci 300 jednotek na mililitr (Gla-300). Tento koncentrovanější inzulin díky svým vlastnostem významně rozšiřuje možnosti léčby diabetu. Pomáhá mu s tím nové, speciálně navržené předplněné pero.

 

První inzulinová pera se používají od 80. let minulého století a jejich zavedení do léčby diabetu přineslo zlepšení spolupráce pacientů. Dnes jsou mezi diabetiky pera jednoznačně upřednostňovaným způsobem aplikace inzulinu a jejich vývoj jde stále kupředu. Pera představují nejen pohodlnější a diskrétnější způsob podání léčby, ale současně přesněji dávkují inzulin ve srovnání s injekčními stříkačkami. Tím pera přispívají k lepší kontrole glykémie a snížení rizika hypoglykémie. 

Předplněné pero pro aplikaci inzulinu Gla-300 navazuje na prověřenou kvalitu značky SoloStar a ještě dále vylepšuje přesnost a uživatelský komfort aplikátoru. Jedno pero obsahuje 1,5 ml injekčního roztoku, což představuje 450 mezinárodních jednotek inzulinu. Protože se Gla-300 od klasického inzulinu glargin liší, je síla “300” na štítku pera barevně zvýrazněna odstínem medově zlaté. Při jedné aplikaci může být podána dávka v rozsahu 1 - 80 jednotek v krocích po jedné jednotce. Koncentrovanější forma inzulinu Gla-300 umožňuje aplikovat stejný počet jednotek v injekčním objemu menším o jednu třetinu ve srovnání s perem pro "klasický" inzulin glargin s koncentrací 100 jednotek/ml.

Vlastnosti nového pera byly testovány ve studiích, jejichž výsledky vyšly v letošním roce v časopise Journal of Diabetes Science and Technology. Práce D. Klonoffa a kol. hodnotily jednak přesnost dávkování nového pera a sílu nezbytnou pro stlačení dávkovacího tlačítka ve srovnání s pery FlexPen a KwikPen a jednak vnímání a spokojenost pacientů a lékařů s tímto perem ve srovnání s ostatními komerčně dostupnými předplněnými pery.

Co se týče přesnosti dávkování, všechna tři pera splnila normu ISO. U pera SoloStar pro aplikaci inzulinu Gla-300 byl ale zaznamenán nejmenší rozdíl (variace) mezi testovanými dávkami. Testovala se aplikace jedné jednotky, střední dávky inzulinu, (40 U SoloStar a 30 U FlexPen a KwikPen) a vysoké dávky inzulinu (80 U SoloStar a 60 U FlexPen a KwikPen). Jinými slovy, pero SoloStar prokázalo největší reprodukovatelnost dávek. Pero SoloStar dosáhlo nejlepších výsledků také v testu síly potřebné ke stisknutí dávkovacího tlačítka. Tento parametr je pro pacienty důležitý, zejména pak pro ty s omezenou hybností. Uživatelům pera SoloStar stačí vyvinout významně menší sílu než uživatelům dvou ostatních per.

Jak vnímají nové pero SoloStar samotní pacienti a lékaři se promítlo do výsledků studie, která byla realizována u pacientů a lékařů v Evropě, USA a Japonsku. Do studie bylo zahrnuto celkem 254 pacientů s diabetem 1. a 2. typu a 190 edukátorů/trenérů, kteří byli podrobeni 75ti minutovým rozhovorům s moderátorem, při nichž posuzovali až 19 vlastností předplněných srovnávaných per: SoloStar pro "klasický" glargin, SoloStar pro nový Gla-300, FlexPen a KwikPen. V této studii bylo pero SoloStar pro Gla-300 ohodnoceno jako pero s významně nejsnadnejší aplikací injekce ve srovnání s ostatními aplikátory, jako pero u kterého je nutné vyvinout nejmenší potřebnou sílu pro stlačení injekčního tlačítka (opět ve srovnání s uvedenými ostatními pery) a konečně jako pero, se kterým se pracuje celkově nejpohodlněji. 

Zdá se tedy, že do klinické praxe právě přichází nové kvalitní předplněné inzulinové pero, které dále usnadní diabetikům život s jejich chronickým onemocněním.

 
Navigace: