Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Jak vypadají současné cíle léčby diabetiků?

Nová léčba
Publikováno: 2015-12-23 Přečteno: 1449 Vytisknout

Přednostním cílem antidiabetické léčby je prevence mikrovaskulárních komplikací (diabetická noha, poškození očí a ledvin), které se objevují v řádu desítek let od vzniku diabetu. Aby však mohl pacient profitovat z této dlouhodobé diabetické léčby, musí v první řadě přežít. A to mu lze umožnit pečlivou kontrolou rizikových faktorů aterosklerózy. Které to jsou?

 

Diabetici nejčastěji umírají na onemocnění srdce a cév. Platí, že pokud má diabetik kromě diabetu samotného přítomné ještě další tři rizikové faktory jako je kouření, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak, jeho riziko se nesčítá, ale násobí. Je až 40x vyšší oproti běžné populaci! Podobně riziková je kombinace diabetu, vysokého krevního tlaku a postižení ledvin projevující se únikem bílkoviny do moči: takový pacient má riziko úmrtí na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici zvýšené až 35x. 

Diabetiky lze rozdělit na osoby s tzv. velmi vysokým rizikem, kam spadá většina pacientů (přítomnost diabetu a dalšího jednoho nebo více rizikových faktorů nebo orgánových komplikací) a na osoby s tzv. vysokým rizikem (diabetes bez dalších srdečně-cévních rizikových faktorů a orgánových komplikací).

Lékař by tedy neměl léčit jen vysoké hodnoty cukru v krvi, ale měl by se spolu s pacientem snažit ovlivnit i další rizika, která mohou vést k cévní katastrofě: obezitu, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo kouření.

Jak by měly podle současných mezinárodních doporučení u diabetiků vypadat hodnoty u nejdůltežitějších rizikových faktorů?

Hodnoty krevního tlaku by se u diabetiků měly pohybovat pod 140/85 mmHg (česká doporučení jsou přísnější, uvádějí kolem 130/80 mmHg).

Glykovaný hemoglobin by měl být nižší než 53 mmol/mol (individuální rozmezí činí < 48 - 52 mmol/mol).

Koncentrace "zlého" LDL cholesterolu u osob s velmi vysokým rizikem by měla být < 1,8 mmol/l.

U pacientů s diabetem a srdečně-cévním onemocněním v osobní historii je zapotřebí podávat léčbu snižující srážlivost krve.

Důležité je nekouřit (ani pasivně) a stabilizovat tělesnou hmotnost (redukce body-mass indexu o 5 - 10 %, což znamená 40% snížení množství tuku, především v oblasti břicha).

Pohybová aktivita by měla činit aspoň 150 minut týdně (opatření jsou individuální).

Tuky v dietě by neměly překročit 35 % energetického příjmu za den a naopak vláknina by měla být konzumována v množství vyšším než 40 g/den.

 

 

 

 
Navigace: