Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Slovník pojmů

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 2010-03-01 Přečteno: 4688 Vytisknout

ADRENALIN
(katecholamin) podporuje glykogenolýzu (zvyšování hladiny cukru) a současně  podporuje příjem glukózy buňkami. Vyplavuje se do těla při stresu.
ACETONURIE
přítomnost acetonu v moči. Při nedostatku inzulínu, kdy tělo nemůže spalovat cukry, začne ve zvýšené míře odbourávat tuky. Při jejich rozkladu vzniká m.j. aceton, který se navíc nedostatečně štěpí. Acetonurie může vznikat i v důsledku nadměrného hladovění. Diabetik nesmí dlouho hladovět mimo jiné i z tohoto důvodu.
ATEROSKLERÓZA
degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek – především cholesterolu - do stěny cév. V časných fázích choroby se v cévách tvoří tzv. tukové proužky. Tyto změny jsou ještě plně vratné. Při dlouhodobě zvýšené hladině cholesterolu dochází však již k nevratné přestavbě stěny. Cévy nejen tvrdnou, jejich stěna se ztlušťuje, vznikají na ní tuhé, tukové nánosy – tzv. aterosklerotické pláty. Pláty zužují průsvit a brání normálnímu průtoku krve. Ve většině civilizovaných zemí je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí. Způsobuje většinu srdečních i mozkových příhod.
BÍLKOVINA
látka potřebná pro tvorbu buněk, enzymů, hormonů a nervových převaděčů. Nedostatek bílkovin  způsobuje oslabení imunity a psychické poruchy. Živočišné bílkoviny jsou doprovázeny tukem a cholesterolem. Rostlinné bílkoviny dodávají více minerálů, tuků a vlákniny. Základní součást živé hmoty. Organismus dovede tvořit bílkovinu opět jen z bílkoviny. Pokud se více bílkovin ztrácí, než přijímá, nastává tzv. negativní dusíková bilance. U diabetika by denní příjem  bílkovin měl být 1,0 – 1,5 gramů na 1 kg váhy. Ne méně!
CUKROVKA
(též úplavice cukrová neboli Diabetes mellitus) je charakterizována zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií) a ztrátou schopnosti automaticky regulovat hladinu cukru v krvi. Hyperglykémie může být důsledkem nedostatku inzulínu, pak hovoříme o diabetu 1.typu, nebo důsledkem nedostatečné citlivosti tkání na inzulín - diabetes 2.typu.
DAWN-FENOMÉN
tzv. fenomén úsvitu, kdy se nejčastěji mezi 4. a 8. hodinou ranní zvyšuje hladina glykémie u diabetiků závislých na inzulínu.
DEKOMPENZACE
stav negativních příznaků převládá nad příznaky vyrovnaného (kompenzovaného) stavu. Příznaky dekompenzace jsou např. žízeň, hlad, hubnutí, únava.
DIALÝZA (hemodia bvlýza)
léčení selhání ledvin pomocí tzv. „umělé ledviny“. Je to přístroj, který filtruje krev a odstraňuje z ní škodlivé produkty látkové výměny.
ENERGIE
tělo potřebuje na udržení tělesné teploty elektrický přenos v nervovém systému, svalovou energii a činnost jednotlivých orgánů. Přebytečná energie (nespálený cukr) se mění do tukové zásoby
ENZYMY
složité látky bílkovinné povahy. V buňkách lidského těla vznikají z aminokyselin, které organizmus získává trávením bílkovin obsažených v potravě. Enzymy urychlují a řídí všechny biochemické děje v organizmu, proto se jim říká biokatalyzátory. Enzym plní pouze jeden speciální úkol, na který je naprogramován. Každý enzym se jako klíč do zámku hodí jen k určité látce (substrátu), a tu mění jen určitým způsobem. Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.
FERMENT
enzym, který pomáhá trávit, např. ferment pepsinu pomáhá v žaludku trávit  bílkoviny
FRUKTOSAMIN
ukazuje kompenzaci diabetu v posledních asi dvou týdnech, je to bílkovina, která váže cukr (glykované proteiny)
GANGRÉNA
odumírání tkáně, u diabetika nejčastěji na prstech nohou (diabetická noha jako komplikace diabetu)
GLUKAGON
vzniká stejně jako inzulín v Langerhansových ostrůvcích slinivky (pankreatu), ale má opačný účinek než insulin. Brzdí využití glukózy a má důležitý vliv na vyváženost hladiny cukru v krvi. Pojistka umožňující plynulou výměnu látkovou, aby změna hladiny cukru neprobíhala v nárazech a ve výkyvech. Jeho účinek je rychlý a krátkodobý (5 - 10 minut). Léčebně se užívá pro zvládnutí hypoglykémie.
GLUKÓZA
(jiný název: cukr hroznový, cukr krevní) je lehce přeměnitelná (ale jen za přítomnosti inzulínu) na energii. Vzniká štěpením složitějších cukrů např. sacharózy (řepného cukru)  nebo škrobu (bramborového, rýžového, kukuřičného apod.). Malá rezerva glukózy je uložena v játrech, ve svalech a v srdci (glykogen) ale jen pro místní potřebu. Glukóza je jediným zdrojem energie pro mozek. Nedostatek glukózy se projevuje hypoglykémií. Glukóza se může vytvářet i z látek necukrových, tj. z bílkovin a tuků. Proto může být u diabetika vysoká hladina cukru, i když žádný nepřijal mimo jiné i takto. Při tvorbě cukru z látek necukrových vzniká u diabetika nežádoucí odpad a je pro organismus nežádoucně náročný.
GLUKOMETR
přístroj na přesné měření glykémie.
GLYKÉMIE
hladina krevního cukru  (u nás se udává v milimolech/l)
GLYKEMICKÝ INDEX
je poměrné číslo, které udává schopnost (rychlost) sacharidové potravy  zvýšit glykémii (hladinu glukózy) v krvi. Za základ (index 100) je zvolena glukóza, jejíž vstřebání do krve z potravy  je nejrychlejší. Tento index má pomoci diabetikům při volbě vhodné skladby denního jídelníčku.  Platí pravidlo, že čím nižší glykemický index, tím delší trávení, a tím pomalejší vstřebávání (štěpení) cukrů do krve, a tím menší výkyvy glykémie mezi jednotlivými jídly. Hodnotu glykemického indexu ještě dále snižuje kombinace sacharidové potravy s potravou obsahující tuky a bílkoviny což dále prodlužuje trávení a zajišťuje ještě rovnoměrněji  vstřebávání cukru do krve. Potraviny s nízkým glykemickým indexem uvolňují pomaleji glukózu do krve, způsobují menší kolísání hladiny cukru v krvi (oscilaci), zvyšují citlivost na inzulin, vyvolávají menší pocit hladu, zlepšují spalování tuků, po cvičení pomáhají lépe doplnit zásoby svalové glukózy
HYPERGLYKÉMIE
nadměrné množství cukru v krvi, které již vyvolává okamžité nežádoucí projevy ohrožující diabetika. V literatuře se udává nad  22 mmol/l.
HYPOGLYKÉMIE
kritické množství cukru v krvi, které již vyvolává okamžité nežádoucí projevy ohrožující život diabetika. V literatuře se udává pod  3,3 mmol/l.
CHOLESTEROL
je přírodní látka řazená mezi tuky patřící do podskupiny steroidů. Společnou vlastností je jeho nerozpustnost ve vodě a v krvi. Cholesterol je součástí všech živočišných buněk, především v nervové tkáni. Část cholesterolu vzniká synteticky v organismu (1 mg denně), menší část se získává potravou (0,3 mg denně). Cholesterol se vyskytuje jen v živočišných tucích (mléko a jeho produkty, vejce, máslo, sádlo, mozek, maso)
INZULÍN
hormon bílkovinné povahy vznikající ve slinivce břišní. Bez přítomnosti inzulínu v krvi nelze využít glukózu jako energetický zdroj pro buňky. Inzulín 'otvírá' buňkám přístup k energetickému využití glukózy. Inzulín vzniká podrážděním tzv. „beta buněk“ v Langerhansových ostrůvcích nacházejících se na povrchu  slinivky. K podráždění dochází  zvýšením hladiny cukru v krvi. Množství inzulínu v krvi proti množství cukru je nepatrné. Při nedostatku inzulínu v krvi nemůže být využita glukóza k tvorbě energie a glukóza se začne hromadit v krvi. Inzulín je látka bílkovinné povahy, kterou nelze aplikovat ústy, protože žaludeční šťávy ho ničí. Nadměrná dávka inzulínu vyvolá hypoglykémii.  KOMPENZOVANÁ CUKROVKA  - stav, kdy  glykémie se pohybuje jen v doporučených mezích tj. ráno na lačno 4 – 6 mmol/l a  2 hod. po jídle 5 - 8 mmol/l. Diabetik je relativně a podmínečně zdráv jen při kompenzované cukrovce.   
LIPOPROTEINY 
látky nerozpustné ve vodě ani v krvi. Jsou to bílkovinné nosiče tuků. Dělí se na lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL) a nízké hustotě (LDL). Oba obsahují vysoký podíl cholesterolu. HDL zbavují tkáň zbytečného cholesterolu a přenášejí ho do jater, odkud odchází se žlučí. Vyšší hladina HDL je pro organismus příznivá. Je ho však bohužel 4x méně než LDL cholesterolu. LDL přenášejí cholesterol opačným směrem a to z jater do tkání. Buňky tkání mají tzv. cholesterolové receptory (zámky). Přijme-li buňka zvenčí cholesterol, utlumí svou vlastní tvorbu. Pokud buňka cholesterol z lipoproteinu nemůže přijmout pro vysoký obsah cukru v krvi, pak lipoprotein odevzdá cholesterol buňce cévní  stěny, která naopak cholesterol při zvýšené hladině cukru snadněji přijímá. Takto probíhá základní proces aterosklerózy.
MIKROANGIOPATIE
jeden ze základních problémů diabetika. Zvýšená hladina cukru postupně snižuje prostupnost polopropustných stěn krevních a lymfatických vlásečnic,  což v problémovém místě zhoršuje až znemožňuje zásobování příslušné oblasti kyslíkem a živinami a současně znemožňuje odvod odpadových látek, které jsou toxické. Ohrožené oblasti: ledviny, oči, dolní části dolních končetin. Tento proces lze zmírnit kompenzací glykémie.
MONOSACHARIDY
jednoduché sacharidy. Jsou základní jednotkou všech sacharidů nazývaných též nepřesně cukry. Jako cukry se správně nazývají jen sacharidy sladké chuti, tedy i většina monosacharidů.  Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látkou. Rostliny využívají svých monosacharidů k lákání živočichů na roznos semen a na opylování. Sacharidy mají mnoho zajímavých funkcí, z nichž zdaleka ne všechny byly objasněny.
ORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST
vyšetření pro zjištění cukrovky. Provádí se ráno nalačno (je nutné alespoň 10 hodinové lačnění) ve specializované laboratoři. Vyšetření obnáší 3 odběry vzorku krve ze žíly. Nejdříve se odebere krev nalačno. Potom pacient vypijete roztok s glukózou (75 g). Další odběr krve následuje hodinu po vypití roztoku a třetí za další hodinu. Teprve pak je možné se normálně najíst a napít. Po celou dobu testu je nezbytně nutné zůstat v klidu sedět. Fyzická aktivita by zkreslila výsledky testu, které by pak mohly být "falešně v normě".
OSMÓZA
fyzikální jev, při kterém rozpouštědlo nesoucí rozpuštěnou látku prolíná polopropustnou membránou z prostředí hustšího do prostředí řidšího. Takto např. v organismu odchází z buněk voda přinášející do buňky glukózu. Osmotickým činidlem v organismu je chlorid sodný – kuchyňská sůl.
OBEZITA
nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu, obvykle spojené se vzestupem hmotnosti. Ideální hmotnost je ta, která je vzhledem ke stavbě kostry a svaloviny a k charakteru povolání nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví. Nadváha a především její těžší forma obezita poškozuje zdraví. Její nejčastější příčinou je narušená rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. V posledním desetiletí výskyt obezity celosvětově prudce stoupá, odborníci dokonce hovoří o epidemii obezity. Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojená závažná zdravotní rizika jako je cukrovka, srdečně - cévní onemocnění, problémy s dýcháním, vysoký krevní tlak, onemocnění kloubů a nádorová onemocnění. Obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické.
HUBNUTÍ
z lékařského hlediska je cílem léčby obezity 5-10% snížení hmotnosti, které má výrazný pozitivní efekt na zdravotní stav pacienta. Dlouhodobé snížení tělesné hmotnosti minimálně o 5% snižuje riziko rozvoje srdečně-cévních onemocnění, bolestivost kloubních onemocnění, riziko předčasného úmrtí, nádorových onemocnění či riziko vzniku vysokého tlaku. Zkušenosti odborníků prokázaly, že snížení hmotnosti má být pozvolné a postupné - v průměru 0,5 -1 kg za týden. Snížení hmotnosti o 1kg prodlužuje život o 3 měsíce. Razantní odtučňování u diabetika může zapříčinit ketózu (nedostatečné rozložení tuků, při kterém vznikají nežádoucí odpadové látky). Možné je snížit denní příjem tuků z 90 g na 50 g, ne více. Ke snížení váhy přispívá i omezení soli, která mj. zadržuje v těle vodu a může vyvolávat v těle latentní edémy. Při snížení obezity během diabetu je diagnóza příznivější, protože je slinivka méně namáhaná a buňky organismu jsou po snížení váhy i ke stávajícímu inzulínu vstřícnější. Kromě toho má snížení hmotnosti příznivý vliv na snížení krevního tlaku, který je pro diabetika zvláště nebezpečný z důvodu rychleji probíhající aterosklerózy.
POLYDYPSIE
velká žízeň, charakteristická pro dekompenzovanou nebo nově zjištěnou cukrovku.
POLYURIE
velké močení, způsobené jak velkým příjmem tekutin, tak vysokým obsahem cukru v moči.
PROTEINURIE
bílkovina v moči
PUMPY INZULÍNOVÉ
přenosné přístroje k nepřetržité dodávce inzulínu do těla. Diabetik má v těle neustále zavedenou hadičku s jehlou, která je napojena na dávkovač inzulínu.
RETINOPATIE
postižení oční sítnice diabetem, většinou způsobeno špatnou kompenzací diabetu.
SACHARÓZA
řepný a třtinový cukr. Tento cukr se diabetikům nedoporučuje, protože je náročněji štěpitelný (polysacharid), ale hlavně proto, že tento cukr je kaloricky vysoce účinný a není v potravě doprovázen dalšími potřebnými prvky, jaké obsahují jídla s cukrem škrobovým (brambory, rýže, kukuřice apod.). Navíc požití sacharózy je doprovázeno zbytečně zvýšenou glykémií. Takže kromě chuťových požitků nepřináší  příjem sacharózy organismu nic důležitého a užitečného. Celá staletí naši předkové tento cukr neznali a geneticky tudíž není náš organismus na něm závislý.
SLINIVKA  břišní (pankreas) 
orgán se dvojí sekrecí: do dvanáctníku vylučuje tripsin, lipázu a amylázu. Zde spolu se žlučí pokračuje v trávení  potravy již částečně předtrávené v žaludku, za 24 hod. až 1,5 l sekretu. Do krve slinivka vylučuje hormony inzulín a glukagon, které umožňují buňkám přeměnit glukózu na  energii a zároveň zajišťují, aby změny hladiny cukru neprobíhaly v nárazech a ve výkyvech. Když je glykémie nízká, ustává vylučování  inzulínu a zvýší se sekrece glukagonu.
SOMOGYIHO (ŠOMODYHO) FENOMÉN
hyperglykémie následující po hypoglykémii buď z důvodu vysokého příjmu sacharidů nebo díky protihormonům inzulínu, které zvyšují glykémii.
STRES
v důsledku rozrušení se uvolňuje do krve pohotovostní hormon adrenalin, který dráždí játra k produkci jaterního cukru. Ten pak dráždí slinivku k vyšší produkci inzulínu. Stres zvyšuje glykémii velice rychle – během několika sekund a jeho vstřebávání trvá mnohonásobně déle! Nejdůležitější je proto pro diabetika život bez emočních výkyvů. Tzv. „nesmát se a nebrečet“. Je nutné si uvědomit, že i radostné události jsou stresové. Stres je nepřítelem č. 1 pro udržení optimální oscilace! Pozn. adrenalin ale umožňuje přijímat buňkám glukózu i při sníženém množství inzulínu.
ŠKROBY
patří mezi rostlinné složené cukry (polysacharidy, složené z amylózy a amylopektinu), obsahují  je pšenice, rýže, brambory a kukuřice
TUKY
jsou důležité pro tvorbu buněčných membrán, vstřebávání vitaminů, prodlužují dobu trávení a vyprázdnění žaludku. Příjem tuků má být maximálně 25 % objemu potravy. Při požití tuků je doporučeno dávat přednost tukům rostlinného původu.
VLÁKNINA
vláknina je základní živinou, která má být obsažena v našem každodenním jídelníčku. Má vliv na látkovou přeměnu cukrů, omezuje styk střevní sliznice s toxickými látkami, které vznikají při trávení. Dělíme ji na rozpustnou a nerozpustnou. Všechny rostliny obsahují oba typy, jejich poměr může být však různý. Oba typy vlákniny jsou pro naše zdraví důležité. Nerozpustná vláknina je hrubá hmota, která sice není rozpustná ve vodě, ale dobře ji dokáže absorbovat. Patří mezi ní celulóza (ovoce, zelenina, slupky obilných zrn), lignin (houby). Dobrými zdroji jsou také pšeničné otruby, rýžové a kukuřičné otruby, ořechy, semena a celozrnná jídla. Nerozpustná vláknina pomáhá v prevenci střevních obtíží - snižuje tlak ve střevech při zvýšení rychlosti průchodu potravy, v prevenci zácpy - zvětšuje a změkčuje stolici a stimuluje střevní svalstvo, čímž zmírňuje zácpu, v prevenci rakoviny střev - zvyšuje rychlost průchodu potravy a tím zmenšuje čas, po který se škodlivé látky mohou "zabydlovat" ve střevech, navíc tyto látky váže na sebe, zmírňuje hemoroidy. Rozpustná vláknina je lepkavá hmota, která se rozpouští za působení bakterií v tlustém střevě. Řadí se mezi ní hemicelulóza (otruby, slupky obilných zrn), pektin (slupky některého ovoce, např. jablek a hrušek a luštěniny - fazole, hrášek). Dalšími dobrými zdroji rozpustné vlákniny jsou např. ječmen, psyllium, sojové mléko a sojové produkty. Snižuje hladinu krevního cholesterolu a snižuje absorpci cholesterolu z potravy, snižuje kyselost žaludku a zpomaluje jeho vyprazdňování - tím se cukry obsažené v jídle dostávají do střeva pomaleji a hladina krevního cukru se zvyšuje pozvolnaNavigace: