Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Co přinese nový ultrarychlý inzulin aspart?

Nová léčba
Publikováno: 2017-08-15 Přečteno: 4180 Vytisknout

Na český trh vstupuje nový ultra-rychlý inzulinový analog, od něhož si diabetologové slibují především úpravu postprandiální glykemie, tedy glykemie po jídle. V čem nový inzulin předčí dosavadní možnosti inzulinoterapie? O tom jsme si povídali s doc. MUDr. Martinem Prázným, CSc., Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Pane docente, v čem dosavadní rychlé inzuliny nepostačují?

Zejména u pacientů s diabetem 1. typu se často setkávám s nedostatečně zvládnutou postprandiální glykemií, tedy glykemií po jídle. Ani současná rychle působící inzulinová analoga, která byla samozřejmě obrovským pokrokem ve srovnání s klasickými humánními rychle působícími inzuliny, nestačí efektivně glykemii po jídle snížit. Je to dáno jejich farmakokinetikou a farmakodynamikou, které nutí pacienty aplikovat inzulin s větším časovým předstihem. V praxi to znamená 15, ale někdy i 20 minut nebo více před jídlem aplikovat inzulin, a potom teprve začít jíst. My však víme, že pacienti si chtějí aplikovat inzulin nejraději bezprostředně před jídlem a někdy i po něm. Bohužel v těchto případech není možné glykemie po jídle uspokojivě zvládnout. U zdravého člověka většinou hodnoty glykemie po jídle nepřekračují 7,5 mmol/l. Dobře kompenzovaný pacient s diabetem 1. typu většinou nedokáže vzestupu glykemie o 2-3 mmol/l po jídle zabránit. Proto je nutný vývoj nových moderních inzulinů, aby odpovídaly fyziologickým požadavkům organizmu. Takovým případem je ultra-rychle působící inzulin aspart, který má o 50 procent větší účinnost v prvních 30 minutách po aplikaci. V klinických studiích to vede k výraznému snížení glykemie po jídle. Tento inzulin bude jistě vhodný pro použití jak v inzulinových perech, tak i v inzulinových pumpách.

Mohl byste shrnout, proč je tak důležité předcházet dlouhodobě zvýšeným postprandiálním glykemiím? 

Vyšší glykemie po jídle jsou spojeny se zvýšenou kardiovaskulární morbiditou a mortalitou. U pacientů, kteří jsou relativně dobře kompenzováni, se právě vyšší glykemie po jídle mohou podílet výrazněji na zvýšených hodnotách glykovaného hemoglobinu a přispívat k rozvoji diabetických komplikací. Vyšší glykemie po jídle přispívá také ke zvýšené glykemické variabilitě, což je opět spojeno se zvýšeným rizikem některých komplikací diabetu.

Kolika pacientů se zvýšené postprandiální glykemie v praxi týkají?

Obecně lze říci, že u pacientů s diabetem 2. typu se s vyšší glykemií po jídle potýká převážná většina pacientů a u pacientů s diabetem 1. typu je to naprostá většina, jistě více než 90 procent nemocných.

Lze říci, že jsou tito nemocní typickými kandidáty pro léčbu ultrarychlým inzulinem aspart?

Podle mého názoru jsou pacienti s diabetem 1. typu - ať už jsou léčení inzulinový pery nebo inzulinovými pumpami - ideálními kandidáty pro použití nového ultrarychlého inzulinu a není zásadní důvod u nich používat jiný inzulin. Výjimku budou tvořit pacienti s pomalejší evakuací žaludku, ať už při gastroparéze v rámci autonomní neuropatie, nebo v rámci fyziologické variability. Rovněž pacienti s malým příjmem sacharidů, ale s větším příjmem tuků, bílkovin nebo vlákniny mohou mít vyprazdňování žaludku prodloužené. Samozřejmě je vždy nutné upravit i jídelníček, používat potraviny s nízkým glykemickým indexem a přizpůsobit časování aplikace inzulinu aktuální glykémii.

Je něco, na co je nutné při léčbě novým přípravkem dávat pozor?

Nenapadá mě nic, na co by bylo nutné dávat při léčbě novým inzulinem speciální pozor. Pacienti sami nemají při přechodu na nový inzulin žádný problém, bezpečnost je výborná – používá se totiž stejná molekula inzulinu aspart, ale s jiným složením roztoku, do kterého jsou přidány další látky umožňující jeho rychlejší vstřebávání – ale i ty se v těle zcela běžně vyskytují. Výskyt hypoglykémií se přes lepší postprandiální glykemie nezvyšuje.

Jaké jsou vaše první praktické zkušenosti s tímto ultra-rychlým inzulinovým analogem?

Moje zkušenosti jsou velice dobré. Vycházím z použití tohoto inzulinu v klinické studii. Přestože byla léčba zaslepená, pacienti i lékaři podle výsledků tušili, kdo má novější inzulin a pacienti sami hlásili, že jsou určitě léčeni jiným inzulinem, protože jim funguje lépe.

Jak se k léčbě novým inzulinem aspart stavějí zdravotní pojišťovny, nejsou problémy s jeho dostupností? 

Pojišťovny s úhradou léčby tímto inzulinem nemají žádný problém, protože je hrazen ve stejné výši jako klasický rychle působící inzulin aspart. Dostupnost je tedy výborná a domnívám se, že zejména u pacientů s diabetem 1. typu se tento inzulin brzy etabluje jako zlatý standard.

A konečně asi to nejpodstatnější, jak nový inzulin hodnotí samotní pacienti?

Pacienti nový inzulin hodnotí velice dobře, zejména jeho účinnost na glykémie po jídle. Velká část pacientů se také těší na to, že ho budou moci aplikovat bezprostředně před jídlem – to by jim mohlo umožnit žít spontánnější život bez nutnosti přesného plánování jídla. Nicméně zde je namístě zdůraznit, že se patrně ani zde u možná i větší části pacientů nevyhneme nutnosti určitého předstihu při aplikaci inzulinu – ovšem s výsledkem lepšího ovlivnění glykemií po jídle, než je možné dosáhnout s jakýmkoliv jiným v současnosti dostupným inzulinem. 
Navigace: