Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Život v oblacích, tedy v cloudu

Nová léčba
Publikováno: 2017-11-15 Přečteno: 1512 Vytisknout

Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze představil v Plzni na kongresu Technologie v diabetologii nový komplexní systém propojující glukometr s aplikací ve smartphone a cloudovým úložištěm dat. Nový Accu Check Instant glukometr (Roche) vyniká jednoduchostí a umí přesně a rychle změřit glykemii (bez nutnosti kalibrace, přesnost měření splňuje normu ISO 15197:2015).

Odběrné místo na proužku je rozšířené, takže aplikace krve je snazší. Mobilní aplikace Accu Check Connect je s glukometrem automaticky synchronizována přes Bluetooth a data jsou odesílána na cloudové úložiště. Z aplikace je možné odesílat editované zprávy (trendy glykemie) například mailem, schopnost automaticky komunikovat přes SMS (například s rodiči) má také cloud, ev. mohou mít rodiče přístup do dat on-line. Jak zdůraznil doc. Prázný, aplikace Accu Check Connect má jako jediná na trhu funkci automatických varovných SMS. Diabetology je hodně oceňovaná také funkce bolusového poradce. Celý systém je schválen a validován, čeká však na zkušenosti z klinické praxe. 
Navigace: