Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Jak na trendové šipky?

Nová léčba
Publikováno: 2017-10-30 Přečteno: 1323 Vytisknout

Signalizace trendů glykemie se mezi jednotlivým systémy různých výrobců liší (např. Abbot versus Dexcom). Jak tedy upravit dávku podle trendových šipek? Na to se snažil na letošní konferenci Technologie v diabetologii v Plzni nabídnout odpověď MUDr. Jan Šoupal z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Doporučení publikovaná v roce 2008 uvádějí, že pacienti by měli zvýšit resp. snížit dávku inzulinu o 10 až 20 % v závislosti na tom, jakou z trendových šipek přístroj ukazuje. „Jako příklad si vezměme pacienta, který má stabilní glykemie 12 mmol/l. Měl-li by tento pacient  přístroj MiniMed 640G, tak by neviděl žádné šipky, neboť stabilní trend je na těchto zařízeních signalizován absencí šipky. Korekční faktor má dva mmol/l. Jinými slovy jedna jednotka inzulinu u něj sníží glykemii o 2 mmol/l. Cílová hodnota pacientovy glykemie je 6 mmol/l. Aby dosáhl cíle, aplikuje si tedy tři jednotky inzulinu. Pokud vidí jednu šipku strmě mířící nahoru, nebo dvě šipky v případě systému Medtronic, a glykemie zůstává 12, měl by podle řečených doporučení zvýšit dávku inzulinu o 20 procent. 20 procent z tří jednotek je 0,6 jednotky. Celkem by tedy nemocný měl aplikovat 3,6 jednotek pro korekci,“ vysvětlil praktickou aplikaci doporučení MUDr. Šoupal. 

Na druhou stranu však mají pacienti a lékaři už velké praktické zkušenosti s kontinuální monitorací a mohou se proto ptát, zda není toto doporučení příliš konzervativní pro běžné situace…Nedávná studie provedená u cca 200 pacientů s diabetem 1. typu ukázala, že úspěšně kompenzovaní diabetici si v reálném životě aplikovali výrazně více inzulinu, než navrhují doporučení. Ve stejném případě, který byl uveden výše, tedy neaplikovali 3,6, ale rovnou 6 jednotek inzulinu. Stejně tak mnohem více snižovali dávky, když zaznamenali šipky naopak dolů, směrem k hypoglykemii. 

Na základě této studie i na základě osobních zkušeností publikovali autoři na začátku roku 2017 nová doporučení, která lze shrnout do pravidla 2-4-6. Pokud tak např. pacient vidí na svém glukometru tři šipky mířící nahoru (v případě systému Medtronic), nebo dvě šipky (v případě ostatních systémů), měl by si přidávat 6 jednotek inzulinu. Analogicky by pak měl zvýšit dávku o 4 jednotky při dvou šipkách (Medtronic resp. jedné u ostatních systémů). Podobně pravidlo platí i pro šipky směřující dolů. Další příklady: pokud má nemocný hodnotu 5,1 mmol/l a jednu šipku nahoru, měl by při použití pravidla 2-4-6 o své hodnotě uvažovat jako o hodnotě 7,1 mmol/l. Pokud si změřil 7,3 mmol/l a přístroj ukazuje dvě šipky nahoru, je to 11 mmol/l. 

 
Navigace: