Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Minimálně třetina diabetiků se potýká s neuropatií

Nová léčba
Publikováno: 2018-04-27 Přečteno: 1807 Vytisknout

Lékaři si netroufají přesně konstatovat, kolik pacientů s diabetem mellitem má zároveň diabetickou neuropatii. Uvádějí velmi neurčitá čísla, 25‒90 %. Až polovina totiž zůstává bez symptomů. „Odhad je těžký, ovšem z dat, která máme k dispozici, lze soudit, že z celkových více než 900 000 českých pacientů s diabetem jich zhruba 30 % má klinicky významný stupeň neuropatie, který je detekovatelný dostupným vyšetřením,“ konstatoval přednosta Interní kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Diabetická neuropatie je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi. Rizikovými faktory jsou také vysoký krevní tlak, dislipidemie, kouření a obezita společně s věkem nemocného. Onemocnění je značně heterogenní, postihuje různé části nervového systému, a proto se prezentuje různými klinickým projevy. Podle závažnosti nemoci jsou přítomné objektivní, ale také jen subjektivní příznaky poruchy funkce nervu.

Existují dvě formy choroby. První z nich, senzoricko-motorická polyneuropatie, postihuje především dolní končetiny. Projevuje se často ztrátou citlivosti nohou, a to v různé míře až k anestezii. Jiným projevem jsou pálivé, řezavé a palčivé bolesti nohou a bérců, mravenčení, v prvních fázích jen pocit studených nohou. Pokud není léčena, snadno se vyvine v syndrom diabetické nohy, který může vést až k amputacím.

Druhou formou nemoci je autonomní neuropatie, která postihuje kardiovaskulární systém. V tomto případě je nemoc také doprovázena zvýšenou tepovou frekvencí v klidovém stavu, vede k poruchám zažívání, nefunkčnosti močového měchýře, sexuální dysfunkci, pocení po jídle či zmenšení poloměru zornice adaptované na tmu.

Nemoc odhalí 20minutové vyšetření

Současná medicína neuropatii nedokáže vyléčit. Zásadní je optimální kompenzace diabetu a pochopitelně platí, čím dřívější diagnóza, tím lépe. „Aktivní vyšetřování na přítomnost diabetické neuropatie je kriticky důležité právě proto, že včasné odhalení dává alespoň nějakou možnost zpomalení nebo zastavení jejího průběhu. V pokročilých stadiích je léčba svízelná, prakticky nemožná,“ konstatuje prof. Kvapil.

Vyšetření senzoricko-motorické neuropatie v ordinaci diabetologa, případně internisty nebo praktického lékaře, zabere zhruba 15‒20 minut, zahrnuje krátký pohovor, základní vyšetření pomocí ladičky a tzv. monofilamenta a také měření speciálními přístroji. Konkrétně je popsáno v edukačním videu pro lékaře, které je umístěno na edukačním portále www.cukrovka.cz, jenž je určen jak pro pacienty, tak pro zdravotnické pracovníky.

V České republice je v současnosti evidováno téměř 930 000 pacientů s diabetem mellitem. Z nich se bezmála 800 000 potýká s diabetem 2. typu. Podle předpokladů asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu nemocných není diagnostikována. Každý rok nově v ČR onemocní 60 000 osob. V souvislosti s diabetem zemře 22 000 nemocných. Průměrné roční náklady na jednoho pacienta se blíží 26 000 Kč, za celou ČR jde přibližně o 20 miliard ročně, což představuje 10 % ročních výdajů na zdravotnictví.
Navigace: