Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nové knihy pro diabetiky

Nová léčba
Publikováno: 2018-04-25 Přečteno: 1776 Vytisknout

Upozorňujeme na dvě knihy pro pacienty s diabetem, které vyšly na konci loňského roku nebo letos, a na jednu příručku, po které se můžete ptát v ordinaci svého lékaře-specialisty.

 Jak počítat sacharidy? (Zdeněk Rušavý, Klára Picková a kol., Maxdorf, 2018). 

Moderní technologie (inzulinová pera a inzulinové pumpy) a nová inzulinová analoga umožňují osobám s diabetem 1. typu přesně reagovat na příjem potravy (sacharidů) a fyzickou aktivitu. Ukazuje se, že nejčastější nepřesnosti ve výpočtu dávky inzulinu jsou způsobeny špatným odhadem dávky požitých sacharidů.K usnadnění odhadu použitých sacharidů připravil tým autorů z řad nutričních terapeutů a lékařů tuto knihu, ve které jsou jednoduchým a praktickým způsobem seřazeny skupiny potravin, které sacharidy obsahují. Nedílnou součástí každé skupiny jsou fotografie potravin se spočítanými dávkami sacharidů, doplněné o zasvěcené a praktické komentáře.

Motivace pacienta v diabetologické ordinaci (Štefánková J., Lacigová S. a kol., Mladá fronta 2017).

Monografie vznikla z podnětu účastníků X. Mezioborového setkání diabetologických týmů s odborníky z řad psychologů a psychiatrů. Zamýšlí se nad postavením motivace v edukaci a léčbě diabetiků. Přináší pohled zdravotnických pracovníků (psychologů, psychiatra, diabetologů, nutriční terapeutky), ale i samotného pacienta na motivaci. Autorky vtiskly knize, která je velmi interaktivní, osobitý ráz. Kapitoly obsahují otázky dotazníkového typu, ale i otázky k zamyšlení, které činí knihu čtivější a povzbuzují čtenáře k aktivnímu přemýšlení. Přispívá k tomu rovněž zařazení kazuistik z diabetologické praxe, příběhů konkrétních pacientů, ke kterým se vyjadřuje zkušený psycholog. Monografie pomůže bezpochyby lékařům, kteří pacienty s diabetem léčí, ale i pacientům v jejich přístupu k nemoci.

Příručka prof. MUDr. Kateřiny Štechové, Ph.D. - Příručka pro chlapy diabetiky, která vyšla za podpory spol. Sanofi. Mottem přístupně zpracované brožurky je: „Pánové, základem obrany proti cukrovce jsou informace o nepříteli a jeho zbraních“ a zabývá se především sexualitou a jejími poruchami při diabetu. 
Navigace: