Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Kardiovaskulární bezpečnost inzulinu degludec je u diabetiků 2. typu srovnatelná s inzulinem glargin

Nová léčba
Publikováno: 2018-09-18 Přečteno: 628 Vytisknout

Neuvěřitelně rychlý rozvoj diabetologie v posledních 10 letech se projevil ve všech oblastech tohoto oboru, především v monitoraci glykemie a léčbě diabetu. Máme k dispozici tři nové skupiny neinzulinových léků, ale obrovský vývoj lze pozorovat i v léčbě inzulinem.

Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie DEVOTE byla provedena s ohledem na požadavek americké FDA doložit před schválením každého antidiabetika jeho kardiovaskulární (KV) bezpečnost. Inzulin degludec je ultradlouhodobě působící bazální inzulin podávaný jednou denně. Předchozí otevřené studie ukázaly nízkou variabilitu glykemie mezi jednotlivými dny léčby a nižší výskyt hypoglykemie v porovnání s inzulinem glargin.

Do nové studie DEVOTE bylo zařazeno 7 637 diabetiků 2. typu starších 50 let s kardiovaskulárním (KV) nebo ledvinným onemocněním, nebo starších 60 let s KV onemocněním. Pacienti byli léčeni inzulinem degludec nebo glargin podávaným jednou denně mezi večeří a ulehnutím. Dávka byla upravována 1x týdně podle hladiny glykemie nalačno s cílem dosáhnout hodnoty 4,0–5,0 mmol/l. Hlavním sledovaným parametrem byla doba do prvního výskytu doložené velké KV příhody zahrnující úmrtí ze srdečních příčin, infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. 

Studie DEVOTE prokázala, že inzulin degludek nebyl horší než glargin z hlediska kardiovaskulární bezpečnosti. Dále ukázala významně větší snížení průměrné glykemie nalačno a nižší výskyt závažných hypoglykemií při podávání inzulinu degludec než při léčbě inzulinem glargin.

Komentář prof. MUDr. Zdeňka Rušavého, Ph.D. z 1. Interní kliniky LF UK a FN v Plzni:

Neuvěřitelně rychlý rozvoj diabetologie v posledních 10 letech se projevil ve všech oblastech tohoto oboru, především v monitoraci glykemie a léčbě diabetu. Máme k dispozici 3 nové skupiny neinzulinových léků, ale obrovský vývoj lze pozorovat i v léčbě inzulinem. Máme k dispozici nové krátce i dlouhodobě působící inzuliny a inzulinová analoga. Dlouhodobě působící inzuliny můžeme dělit do tří generací. První generaci představují klasické Hagedorn – NPH inzuliny. Působí 12–14 hodin a přibližně za 5 hodin po aplikaci se objevuje vrchol účinku (peak), je nutné je aplikovat 2x denně u osob s diabetem bez inzulinové sekrece. Druhou generaci představují analoga inzulinu, které působí 16–24 hodin a třetí generaci tvoří koncentrovanější inzuliny (např. glargin 300). Všechny tři generace jsou stejně účinné, ale liší se výrazně stran rizika vzniku hypoglykemie.

V USA platí od r. 2008 doporučení FDA pro neinzulinová antidiabetika doložit pomocí studie každého nového léku jeho KV bezpečnost. Studie DEVOTE proto prokázala KV bezpečnost inzulinu degludec srovnáním s inzulinem glargin. Studie ale zjistila nižší riziko vzniku těžké hypoglykemie při léčbě inzulinem degludec ve srovnání s inzulinem glargin. Je nutné léčit 40 osob s diabetem inzulinem degludec ve srovnání s inzulinem glargin, aby bylo možné zabránit jedné těžké hypoglykemii. Výraznější efekt inzulinu degludec stran snížení rizika hypoglykemie byl pozorován v noci.

 

 
Navigace: