Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Obezita od A do Z

Nová léčba
Publikováno: 2018-11-23 Přečteno: 532 Vytisknout

Obézních je 80 – 90 % pacientů s diabetem 2. typu. Ukazuje se, že genetické predispozice, které následně reagují s vnějšími vlivy, se uplatňují až v 60 % případů. Obezita je jak známo rizikový faktor řady onemocnění a je spojena také s hormonálně závislými nádorovými onemocněními jako jsou nádory prsu, dělohy a děložního čípku nebo nádory prostaty. V léčbě je účinná bariatrická chirurgie, která také kompenzuje diabetes 2. typu, a na trh vstoupily nové léčivé přípravky k léčbě obezity.

Obezita může stát i za poruchami erekce u mužů a neplodností žen. Již pětiprocentní redukce hmotnosti ale zlepšuje rizikový profil jedince, ale maximální účinky má redukce o deset procent, která je zpravidla pro pacienty i reálným cílem.

V procesu redukce hmotnosti je klíčová spolupráce s nutričním terapeutem. Správným úbytkem hmotnosti je podle obezitologů jeden kilogram za týden. Jídleníček by měl být tvořen z 30 % bílkovinami, ze 40 % sacharidy a z 30 % tuky. Hubnoucí osoby by měly přijmout 1-2 g bílkovin na kg hmotnosti a den a cca 30 g vlákniny. Velmi důležité jsou pravidelné rozestupy mezi jednotlivými denními jídly, osvěčuje se pravidlo tří nebo pravidlo šesti hodin, podle zvyklostí a preferencí pacientů - tedy jíst pravidelně buď po třech nebo po šesti hodinách. Mezi jídly je možné jen pít. Díky tomuto pravidlu lidé hubnou, i když mnohdy nemění složení jídelníčku. Pitný režim by měl opět odpovídat hmotnosti jedince, tedy 20 ml/kg, a pohyb v nějaké formě by měl být zařazen v rozsahu 30 minut denně ev. jednu hodinu obden.

Co se týče léčby diabetu, u obézních osob by měla být pochopitelně preferována hmotnostně neutrální antidiabetika nebo léky, které hmotnost snižují (analoga GLP-1, glifloziny). Nejúčinnější metodou ke zlepšení kompenzace diabetiků je bezpochyby bariatrická chirurgie. U pacienta s body-mass indexem 35 a více je třeba bariatrické řešení vždy zvážit. Po operaci změny metabolismu cukrů probíhají v řádu dnů a do několika málo týdnů dochází k remisi diabetu. Bariatrický výkon má vliv i na vývoj dlouhodobých komplikací diabetu – snižuje jejich riziko. Budoucnost bariatrie bude směřovat k miniinvazivním postupům, zatím se požívá především laparoskopie, ale začíná se uplatňovat i přístup gastroskopickou cestou resp. přirozenými tělními otvory, které minimálně zatíží pacienta.

K vývoji dochází i v oblasti farmakoterapie obezity. Z léků byl donedávna k dispozici jen Orlistat, který snižoval hmotnost pouze o průměrná 2 – 3 % ročně, navíc byl spojen s nepříjemnými nežádoucími účinky (např. olejovitá stolice). Léčiva jako fentermin nebo Elsinorské prášky (efedrin/kofein) jsou dnes na ústupu, měla výrazné nežádoucí účinky. Některá antidepresiva (především fluoxetin) snižují chuť k jídlo, byly tudíž také využívány, především ale u subdepresivních pacientů. 

Již dna roky je na trhu fixní kombinace naltrexonu a bupropionu, s níž mají lékaři a pacienti velmi dobré zkušenosti. Antidepresivum bupropion je používané i v léčbě závislosti na tabáku. Snižuje příjem potravy. Druhou komponentou nového přípravku je naltrexon. Ten potlačuje nezvládnutelné nutkání jíst („craving“). Při použití těchto dvou látek dochází k ovlivnění různých mechanismů regulace energetické rovnováhy. To umožňuje docílení většího účinku jak na redukci hmotnosti, tak na redukci zdravotních rizik a zároveň použití menší dávky jednotlivých komponent, a tím omezení nežádoucích účinků. Léčba tímto přípravkem by měla být přerušena po 16 týdnech, pokud pacient neztratil alespoň pět procent své původní tělesné hmotnosti. U diabetiků se považuje za přiměřenou odpověď hmotnostní redukce větší než tři procenta během čtyř měsíců léčby. 

Od listopadu 2018, tedy zcela nově, je na českém trhu také liraglutid v dávce 3 mg (injekční antidiabetikum), se kterým jsou zkušenosti z USA již od roku 2014. Dokáže snížit tělesnou hmotnost ročně o 8 až 10 %. Zřejmě ještě lepších výsledků bude  možné dosáhnout pomocí semaglutidu 1x týdně, nového antidiabetika.

Alfou a omegou úspěchu v léčbě obezity je ale sám pacient - jen pacient, který sám hledá účinnou odbornou pomoc a je motivovaný a spolupracující, může dosáhnout dobrých a trvalých výsledků.

 
Navigace: