Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


FGM: slepá cesta v monitoraci glykemie?

Nová léčba
Publikováno: 2019-04-29 Přečteno: 767 Vytisknout

Systém kontinuální monitorace glykemie (Continuous Glucose Monitoring, CGM) i systém pro okamžitou monitoraci glykemie (Flash Glucose Monitoring, FGM) jsou v České republice hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v nejbližších letech se budou dostávat k širokému spektru pacientů s diabetem 1. typu i k pacientům s jinými typy diabetu. Proto je důležité ptát se, pro koho jsou tyto technologie nejvhodnější a která z nich je účinnější.

Není pochyb o tom, že senzory budou pacientům pomáhat. Pokrok na poli technologií vedený glukózovými senzory je neoddiskutovatelný, bez nich by nebylo například možné sestrojit hybridní umělou slinivku. CGM poskytuje informace o glykemii nepřetržitě, a to každých pět minut a umožňuje důležitou a často velmi podceňovanou funkci alarmů, upozorňujících na blížící se nebo již přítomný problém. CGM využívá senzorů s životností 6 až 10 dnů (desetidenní bude Dexcom G6), které ale většinou lze restartovat. Systém CGM je také nutno kalibrovat glukometrem (výjimkou však bude již zmíněný Dexcom G6). Systém FGM oproti tomu poskytuje informace až po přiložení přijímače („naskenování“), nemá funkci alarmů a senzor je sice 14denní, avšak nelze jej restartovat, pokud pacient nesáhne po některé „pirátské“ aplikaci. FGM se nemusí, resp. ani nemůže kalibrovat.

Bylo prokázáno, že používání CGM ve srovnání s glukometry snižuje glykovaný hemoglobin, a to jak u pacientů na inzulinových pumpách, tak u nemocných na inzulinových perech. Pokud se senzor odebral, tak se kompenzace pacienta opět rychle zhoršovala. Léčba CGM také vede ke snížení výskytu hypoglykemie u pacientů s diabetem 1. i 2. typu, včetně závažných, což jednoznačně potvrdily klinické studie, stejně jako to, že CGM snižuje glykemickou variabilitu, snižuje morbiditu novorozenců matek s diabetem 1. typu a zlepšuje kvalitu života u obou typů diabetu.

FGM ve srovnání s glukometrem snižuje výskyt hypoglykemie u diabetu 1. typu a 2. typu. Výskyt závažných hypoglykemií byl ve studiích zaměřených na testování obou přístupů velmi nízký, ale srovnatelný mezi skupinami. Chybí tak důkaz, že by právě použití FGM redukovalo výskyt závažných hypoglykemií. Jedna ze studií rovněž ukázala, že čas strávený v cílovém rozmezí glykemie se při použití FGM u diabetiků 1. typu zvyšuje, ale glykovaný hemoglobin zůstal neovlivněn. Více důkazů o FGM nemáme. Tato technologie, byť je velice populární a v současné době jde o celosvětově nejprodávanější senzor, nemá dostatek dat pro porovnání se CGM. Chybí třeba data u těhotných diabetiček nebo u pacientů se závažnou hypoglykemií.

Ze všeho řečeného se dá shrnout, že glukózové senzory přinášejí lepší výsledky ve srovnání s glukometrem, nicméně CGM vykazuje lepší výsledky než FGM. Můžeme tedy rozlišovat tři kategorie selfmonitoringu glykemií – glukometry, FGM a CGM, přičemž třetí jmenovaná kategorie je nejlepší. V nových českých odborných doporučeních pro léčbu diabetu pomocí technologií autoři uvádějí, že CGM by měla být preferována před FGM v situaci, kdy má pacient poruchu rozpoznávání hypoglykemie. Ukazuje se však, že i při normální schopnosti rozpoznávat hypoglykemii je CGM lepší. 

 
Navigace: