Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Inzulinová pumpa Tandem, další krok k lepší kompenzaci diabetu

Nová léčba
Publikováno: 2019-05-26 Přečteno: 2175 Vytisknout

Nová inzulinová pumpa t:slim X2 je zařízením, které přinese pacientům řadu benefitů a umožní další zlepšení jejich kompenzace. V léte tohoto roku by také měla být schválena hybridní uzavřená smyčka s inzulinovou pumpou Tandem, v níž je zabudovaný algoritmus Control-IQ automaticky upravující bazální inzulin a automaticky podávající korekční bolusy pro snížení hyperglykemie. Tato hybridní smyčka snižuje riziko hypoglykemií, prodlužuje čas strávený v cílovém rozmezí a řeší některé obtíže spojené s manuálním managementem glykemie (např. úprava glykemie přes noc).

Tato inzulinová pumpa má elegantní design, což je pro pacienty, především ty dětské, důležité. Kvitují také dotykovou obrazovku. Pumpa t:slim X2 je jedinou dostupnou pumpou, která je integrovaná s Dexcom G5 Mobile CGM, technologií známou pro svoji výjimečnou přesnost. Může se ale spojit i s novým Dexcom G6. Zejména rodiče dětí ocení, že pumpa komunikuje s mobilní aplikací Dexcom Follow pro sdílení dat o glykemiích. Inzulinová pumpa dále disponuje integrovaným sacharidovým kalkulátorem a bolusovým kalkulátorem. Jednoduše se zadá počet snědených gramů, zatímco glykemie se načítá z glukometru. Pumpa vypočítá bolus. V případě, že je inzulinová pumpa spojena se senzorem, upozorní při zvýšené glykemii pacienta, že je zapotřebí poslat si korekční bolus.

Pumpa má samozřejmě USB port, přes nějž se dají rychle stáhnout data, ale v případě používání Dexcom G5 lze data spravovat automaticky pomocí aplikace Glooko Diasend. Velice výhodná je i možnost vzdálených aktualizací softwaru inzulinové pumpy. Co to znamená? V případě, že je k dispozici nová verze systému, není nutné měnit inzulinovou pumpu, ale pouze přes internet do pumpy stáhnout nový software. Letos v květnu by měla být k dispozici česká verze menu pumpy, která bude spojena s automatickou funkcí zastavení před nízkou glykemií (zde pod názvem Bazál IQ). Tato funkce znamená, že když je inzulinová pumpa propojena se CGM, tak každých 5 minut dochází k re-evaluaci projekce glykemie v příštích 30 minutách podle lineární regrese posledních čtyř bodů ze CGM. Přívod inzulinu se vypne v případě očekávané predikce glykemie pod 4,4 mmol/l do příštích 30 minut, nebo při glykemii pod 3,9 mmol/l. Přívod inzulinu se následně zapne po vzestupu glykemie hned při následujícím měření, nečeká se tedy na trend z několika po sobě jdoucích měření. Pumpa pracuje v tomto ohledu trochu jinak, než jsou nemocní zvyklí – minimální délka vypnutí je 5 minut, což je velmi dobře, protože jakékoli delší vypnutí má za následek hyperglykemii, kterou je nutné korigovat. Pokud je tedy doba vypnutí co nejvíce zkrácena, zůstává křivka glykemie tam, kde je třeba ji mít. Opakované vypnutí je možné do maximální délky dvou hodin.

Efektivitu prediktivního vypnutí před nízkou glykemií sledovala randomizovaná překřížená studie u dětí, adolescentů i dospělých diabetiků 1. typu PROLOG (Forlenza GP et al, Diabetes Care, 2018). Pacienti byli léčeni inzulinovou pumpou a senzorem. Studie trvala tři týdny v aktivním režimu a tři týdny v neintervenčním a zahrnula celkem přibližně 300 pacientů. Porovnávalo se, zda pacienti měli na pumpě aktivovanou funkci prediktivního vypnutí, nebo neměli. Byl zjištěn významný pokles času stráveného v hypoglykemii u pacientů s aktivovanou funkcí vs. pacientů bez aktivované funkce (3,1 % vs. 4,5 %). Pacienti s aktivovanou prediktivní funkcí měli také signifikantně delší čas strávený v cílovém rozmezí glykemie (66 % vs. 64 %). 

Nová inzulinová pumpa t:slim X2 je zařízením, které přinese pacientům řadu benefitů a umožní další zlepšení jejich kompenzace. V léte tohoto roku by také měla být schválena hybridní uzavřená smyčka s inzulinovou pumpou Tandem, v níž je zabudovaný algoritmus Control-IQ automaticky upravující bazální inzulin a automaticky podávající korekční bolusy pro snížení hyperglykemie. Tato hybridní smyčka snižuje riziko hypoglykemií, prodlužuje čas strávený v cílovém rozmezí a řeší některé obtíže spojené s manuálním managementem glykemie (např. úprava glykemie přes noc).

 
Navigace: