Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Rychlý inzulin aspart v léčbě diabetu

Nová léčba
Publikováno: 2019-05-31 Přečteno: 870 Vytisknout

U pacientů s diabetem 1. typu je časté, že si aplikují inzulinový analog těsně před jídlem, což pochopitelně vede k postprandiálním hyperglykemiím neboli vysokým glykemiím po jídle. Načasování aplikace inzulinu bezprostředně před jídlem je možné jen s rychlým analogem aspartem, neboť nevede k nežádoucím výkyvům glykemie. Tento inzulin je výhodný také při zahajování intenzifikované léčby inzulinem, neboť snižuje nároky na edukaci pacienta. 

Kdy se rozhodnout pro rychlý aspart u pacientů s diabetem 2. typu? Pokud pacient aplikuje inzulin většinou 15 minut před jídlem, jeho glykemie po jídle je uspokojivá a léčba mu vyhovuje, není důvod měnit léčbu. Pokud mu léčba nevyhovuje, lze nasadit rychlý aspart ke zvýšení motivace a spokojenosti pacienta, kompenzace se však příliš neovlivní. Pokud pacient udává, že si inzulin aplikuje 15 minut před jídlem, ale hodnoty glykemie po jídle tomu neodpovídají, lze sáhnout po rychlém aspartu jako nástroji zlepšení kompenzace. Stejně tak může být řešením u nemocných, kteří bolusový inzulin neaplikují 15 minut před jídlem, ale těsně před jídlem, nebo dokonce po jídle. 

U pacientů s diabetem 1. typu léčených senzorem mnohdy dochází kvůli netrpělivosti k akumulaci inzulinu v reakci na setrvalou hyperglykemii. Jde o typickou chybu, které lze předcházet aplikováním rychlejšího inzulinu – pacient vidí efekt aplikace rychleji a vyhne se tak další korekci a akumulaci inzulinu v organismu. Rychlý aspart je dobrou volbou také pro diabetiky 1. typu na pumpách – nástup účinku inzulinu aspart je zde ještě rychlejší, dochází k 3x vyšší expozici inzulinu v prvních 30ti minutách a maximální koncentrace je dosaženo o 26 minut dříve. 

Rychlý aspart může být vhodný také u pacientů geriatrických, hospitalizovaných, s kognitivním deficitem nebo nechutenstvím. Typický je případ, kdy si pacient aplikuje bolus v poledne, ale vynechá pak oběd. Následuje hypoglykemie. U takových nemocných je řešením aplikace inzulinu po jídle, až podle toho, kolik toho pacient skutečně snědl. Na rozdíl od jiných inzulinů dokáže rychlý aspart udržet křivku glykemie relativně v normě resp. nezhoršit kompenzaci, ikdyž si pacient inzulin aplikuje až po snědeném jídle. Aplikace inzulinu aspart by však měla proběhnout nejpozději 20 minut po jídle.

Optimální léčba diabetu by měla glykemii pacienta udržet co nejdéle v cílovém rozmezí (time in range), měla by tedy snižovat průměrné glykemie a glykovaný hemoglobin, snižovat glykemii po jídle a glykemickou variabilitu a neměla by zvyšovat riziko hypoglykemií.
Navigace: