Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nový lék na diabetes 2. typu: tři v jednom

Nová léčba
Publikováno: 2019-12-11 Přečteno: 1539 Vytisknout

Nový lék pro léčbu diabetu 2. typu, schválený v Evropské unii, v sobě kombinuje metformin, saxagliptin a  dapagliflozin. Má se užívat jednou denně. 

Metformin je základní lék, který zpravidla uživají všichni diabetici 2. typu hned od začátku. Saxagliptin brání tomu, aby enzym DPP-4 ve střevě během několika málo minut deaktivoval významný hormon GLP-1. Tento hormon je uvolňován v trávicím traktu po příjmu potravy a v závislosti na výši glykémie stimuluje sekreci inzulinu, potlačuje uvolňování glukagonu a působí tak antidiabeticky. A konečně dapagliflozin  - ten působí na úrovni ledvin. Jednoduše řečeno umí zablokovat mechanismus ledvin, který zajišťuje zpětné vstřebávání glukózy do těla - cukr tak odchází při močení a snižuje se tak jeho koncentarce v krvi. 

Každý lék v trojkombinaci působí jiným mechanismem účinku na snižování glykemie, navzájem se tedy doplňují a jejich účinky se posilují. V klinických studiích vedla trojkombinace k většímu snížení glykovaného hemoglobinu a k větší redukci tělesné hmotnosti ve srovnání s jednotlivými komponentami. Fixní trojkombinace má potenciál zlepšit spolupráci pacientů a vést k lepší kompenzaci diabetu s menším rizikem nežádoucích účinků.

Vstupní glykovaný hemoglobin ve studiích byl 66 mmol/mol a po léčbě fixní kombinací poklesl o 10 mmol/mol, zatímco u kontrol na gliptinu s metforminem o přibližně 7 mmol/mol a při léčbě dapagliflozinem samotným o cca 6 mmol/mol. Průměrná výchozí hmotnost pacientů byla 87 kg. Hmotnost na trojkombinaci poklesla o průměrné 2 kg vs. 0,4 kg na gliptinu s metforminem. 

 

 

 

 
Navigace: