Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Neinjekční formy podání inzulinu - blízká budoucnost léčby?

Nová léčba
Publikováno: 2020-01-18 Přečteno: 980 Vytisknout

V poslední době došlo k několika pokrokům v neinjekčních metodách podávání inzulinu, které by mohly pacientům s diabetem nabídnout nové, snazší, způsoby, jak kontrolovat své chronické onemocnění.

 

Informace, že perorální inzulinová forma se stává skutečností více, než kdy předtím, zazněla na sklonku loňského roku na World Congress on Insulin Resistance, Diabetes and Cardiovascular Disease v Los Angeles.

Perorální podání je nejjednodušší a nejméně invazivní způsob podání mnoha léčiv, ovšem řada z nich, včetně inzulinu, nemůže „přežít“ průchod žaludkem nebo gastrointestinálním traktem, jak připomněl český rodák prof. George Grunberger, předseda Grunberger Diabetes Institute Bloomfield Hills v Michiganu: „Matka příroda nechce, aby náš trávicí trakt absorboval velké molekuly. Existuje v něm proto řada ochranných mechanismů sloužících jako bariéry proti perorálnímu podání peptidů a proteinů."  

Perorální inzulin

Loni byla v časopise Science publikována práce, která ověřila na zvířecích modelech in vivo účinnost a bezpečnost polykatelné milimetrové samonaváděcí kapsle SOMA, která se dokáže inkorporovat do tkáně trávicího traktu a uvolnit inzulin v tzv. milipostech na správném místě. Testy na zvířatech ukazují, že pomocí SOMA se dosahuje plazmatické hladiny účinné látky srovnatelně s hladinami dosaženými při subkutánním podání milipostů.

Tobolka, která má v sobě stlačený lyofilizovaný inzulin, je opatřena jehlou s pružinou. Po spolknutí je navedena tak, aby jehla vstříkla inzulin do žaludeční sliznice. Zbytné složky kapsle se v trávicím traktu rozpustí. V listopadu 2019 společnost Oramed Pharmaceuticals oznámila výsledky své studie klinické fáze 2b s perorálním přípravkem lidského inzulinu. Do studie bylo zařazeno 269 dospělých s diabetem 2. typu a prokázala se bezpečnost a účinnost přípravku ORMD-0801, hlavního kandidáta na perorální inzulin zméněné společnosti, jakož i klinické významné snéžení glykovaného hemoglobinu ve srovnání s placebem. Lék má potenciál být první komerční perorální inzulinovou tobolkou pro léčbu diabetu.

Společnost Novo Nordisk zveřejnila na začátku loňského roku výsledky z randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie s perorálním inzulinem 338 (I338), dlouhodobě působícím bazálním inzulinovým analogem v tabletě spolu s kaprátem sodným, který podporuje absorpci. Ve studii zveřejněné v časopise Lancet Diabetes & Endocrinology autoři uvedli, že I338 bezpečným způsobem zlepšila glykemickou odpověď u 25 dospělých diabetiků 2. typu, kteří dosud nebyli léčeni inzulinem. Rozdíly při srovnání s podkožně podaným inzulinem glargin nebyly významné. Další vývoj tablety byl nicméně přerušen, protože potřebné dávky I338 byly vysoké a produkt nebyl komerčně životaschopný. 

Inhalační inzulin

Inhalační rychle působící inzulin, podávaný s jídlem, byl schválený v USA již v roce 2015, a to pro zlepšení glykemie po jídle u pacientů s diabetem 1. i 2. typu 1 a typu 2. Jeho vývoj nastoupil po stažení prvního práškového nativního lidského inzulinu společnosti Pfizer z trhu v roce 2007.  „ Výrobce MannKind používá technologii technosphere pro dodávání inzulinu přímo do plic," řekl prof. Grunberger. Když se do plic dostane inzulin, je mezi plicním sklípkem a cévou pouze jedna vrstva buněk, proto inhalační inzulin učinkuje velmi rychle. Ve vývoji je také Oral-lyn, bukální inzulinový sprej, který byl v roce 2015 vylepšen – zvýšila se biologická dostupnosti inzulinu v produktu a snížení počtu sprejů potřebných k dosažení účinné kontroly glukemie po jídle. Loni středisko NuGenerex Diabetes Research Center urychlilo vývoj této nově upravené molekuly a na začátku roku 2020 by měly být zahájeny nové studijní programy. 

 
Navigace: