Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Co je to glykemická variabilita a proč jí věnovat pozornost?

Nová léčba
Publikováno: 2020-01-30 Přečteno: 650 Vytisknout

Za normálních okolností se hladiny cukru (glukózy) v krvi mění po celý den. U zdravých osob není zpravidla zapotřebí této skutečnosti věnovat zvláštní pozornost, u pacientů s diabetem je ale kolísání hladin glukózy v krvi v průběhu dne zásadní záležitostí.

Změnám či výkyvům hladin cukru v krvi během dne se odborně říká glykemická variabilita. Proč je tak důležité věnovat glykemické variabilitě pozornost? 

Důvodem, který je naprosto zřejmý je to, že příliš velké výkyvy glykemie během dne vedou k nepříjemným příznakům (nevolnost, slabost) a pokud se dostanou do minima, hrozí hypoglykemie. Klinické studie potvrdily, že diabetici, jak prvního, tak druhého typu, jejichž hladiny glukózy v krvi jsou během dne hodně rozkolísané, mají větší riziko hypoglykemií než ti pacienti, kteří udržují glykemii bez větších výkyvů.

Glykemická varibilita může být vysoká krátkodobě (v řádu dnů), nebo dlouhodobě (měsíce). Vyšší krátkodobá glykemická variabilita je spojena se zvýšeným rizikem hypoglykemií, vyšší dlouhodobá glykemická variabilita zase hrozí rizikem pozdních komplikací (poškození nervů, cév, očí).

Další věcí je, že rozkolísaná glykemie nepřispívá k dobré kompenzaci diabetu - glykovaný hemoglobin, takzvaný dlouhý cukr, který lékař kontroluje při každé návštěvě (zpravidla jednou za tři měsíce či půl roku), nemůže být kvůli tomu v hodnotách, které jsou považovány za optimální. U pacientů s vysokou glykemickou varibilitou v této situaci není úplně vhodným řešením zvýšit dávky inzulinu nebo jiné léčby s cílem snížit glykovaný hemoglobin. Může totiž dojít ke zvýšení rizika závažné hypoglykemie, protože se jen prohloubí výkyvy cukru v krvi na dolní hranici rozsahu. Proto, pokud chce pacient snížit glykovaný hemoglobin a jeho glykemická variabilita je vysoká, je důležité věnovat zvláštní pozornost nejen snižování vysoké hladiny cukru v krvi, ale i vyrovnávání variability glykemie.

Důležité je i to, že ačkoli může mít diabetik glykovaný hemoglobin v normě, nebo jen mírně zvýšený, může mít stále vysokou glykemickou variabilitu. Výzkumy glykemické variability z poslední doby naznačují, že vysoká varibilita může být zapojena do procesů, které vedou k onemocněním srdce a cév jako jsou srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice. 

Jak glykemickou variabilitu měřit? 

Určitý obrázek lékařům pomohly získat glukometry a zejména pacienti, kteří se s jejich pomoci měřili vícekrát za den. Čím více hodnot glykemie, tím více informací o jejím kolísání. Systémy pro kontinuální monitoraci glykemie (senzory) nabídly  úplně nové informace o tom, jak rychle může glykemie kolísat, jak časté jsou ve skutečnosti hypoglykemie a jak často zůstanou tyto hypoglykemie pacienty nerozpoznány (mnohem častěji, než si lékaři mysleli). Vysokou glykemickou varibilitu lékař pozná po stažení dat z glukometru nebo senzoru - křivky glykemie připomínají vysoké pohoří střídané s nížinami.

Jak glykemickou variabilitu ovlivnit?

Pouze důkladnou edukací a také velice dobrou spoluprací pacienta při léčbě. Pacient by měl začít počítat sacharidy, vážit jídlo, počítat dávky inzulinu a velmi často se měřit glukometrem nebo používat senzory. Teprve po snížení glykemické variability je možné postupně snižovat průměrné glykemie bez zvýšeného rizika hypoglykemií.

Pacienti pak často zjistí, že to vlastně není ani tak komplikované a že to za zlepšení kvality jejich života stálo. Jak už jsme uvedli výše, vysoká glykemická variabilita je totiž spojená nejen s výskytem hypoglykemií, které pacient vnímá velmi negativně a které ho mohou ohrozit i na životě, ale pacient se může cítit špatně i při pouhém kolísání glykemie z vysokých hodnot do nízkých a naopak. Tento stav může způsobit zvýšenou únavu, poruchu soustředění a ovlivnit i pracovní výkon. Psychickou nepohodu pacientů často zhoršuje i stres z toho, že nejsou schopni svoje glykemie předvídat a mají pocit, že je prakticky vůbec nedokážou ovlivnit.

 

 

 
Navigace: