Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nová léčba

Články

image2.jpg

Minimálně třetina diabetiků se potýká s neuropatií

Nová léčba
Publikováno: 27.04.2018

Lékaři si netroufají přesně konstatovat, kolik pacientů s diabetem mellitem má zároveň diabetickou neuropatii. Uvádějí velmi neurčitá čísla, 25‒90 %. Až polovina totiž zůstává bez symptomů. „Odhad je těžký, ovšem z dat, která máme k dispozici, lze soudit, že z celkových více než 900 000 českých pacientů s diabetem jich zhruba 30 % má klinicky významný stupeň neuropatie, který je detekovatelný dostupným vyšetřením,“ konstatoval přednosta Interní kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

image2.jpg

Nové knihy pro diabetiky

Nová léčba
Publikováno: 25.04.2018

Upozorňujeme na dvě knihy pro pacienty s diabetem, které vyšly na konci loňského roku nebo letos, a na jednu příručku, po které se můžete ptát v ordinaci svého lékaře-specialisty.

image2.jpg

Vysoký cholesterol ohrožuje i náš mozek

Nová léčba
Publikováno: 22.03.2018

Cévní mozková příhoda (CMP) označovaná také jako mozková mrtvice nebo odborně iktus, je třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Každým rokem postihne přes 50 tisíc lidí a v průměru 28 z nich na následky onemocnění denně zemře. Problémem je, že cévní mozková příhoda nebolí a její příznaky lidé často podceňují. 

image2.jpg

Nová léčba
Publikováno: 24.02.2018

Kontaktní čočky s ohebnou a transparentní elektronikou mohou měřit hladiny glukózy ze slz v oku a varovat, je-li hodnota příliš vysoká. Prozatím byly testovány pouze u zvířat. 

image2.jpg

Proč chodit při diabetu na kontrolu zraku, i když vidíte dobře?

Nová léčba
Publikováno: 29.12.2017

Počet pacientů s diabetem, kteří se potýkají s nějakým stupněm poškození zraku, výrazně roste. Spolupráce očních lékařů s diabetology se zatím vyplatila v tom, že procento osleplých v tuto chvíli již nenarůstá, jak potvrdil doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., z Oční kliniky FN Brno.
Navigace: