Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nová léčba

Články

image2.jpg

FGM: slepá cesta v monitoraci glykemie?

Nová léčba
Publikováno: 29.04.2019

Systém kontinuální monitorace glykemie (Continuous Glucose Monitoring, CGM) i systém pro okamžitou monitoraci glykemie (Flash Glucose Monitoring, FGM) jsou v České republice hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v nejbližších letech se budou dostávat k širokému spektru pacientů s diabetem 1. typu i k pacientům s jinými typy diabetu. Proto je důležité ptát se, pro koho jsou tyto technologie nejvhodnější a která z nich je účinnější.

image2.jpg

Dexcom G6 přináší prediktivní upozornění na nízkou glykemii

Nová léčba
Publikováno: 26.04.2019

Tento senzor nové generace, který je od letošního roku také v České republice, posunul technologické možnosti ještě o kus dál a řeší důležité potřeby pacientů s diabetem.

image2.jpg

Proti hypoglykémiím bojuje nová generace inzulinů

Nová léčba
Publikováno: 19.03.2019

V České republice je přes 936 tisíc diabetiků. Diabetiky netrápí pouze nutnost dodržovat speciální režim a užívat léky, ale nepříjemné a zdraví ohrožující stavy spojené s výkyvy hladiny cukru. Zatímco příliš vysoká hladina znamená nebezpečí v dlouhodobém horizontu, skokový pokles pod hodnotu 4 mmol/l, tzv. hypoglykémie, představuje jak akutní riziko úrazu až smrti související se ztrátou sebekontroly, tak dlouhodobé zhoršení psychického, sociálního a zdravotního stavu. 

image2.jpg

Vše, co potřebujete vědět o metforminu

Nová léčba
Publikováno: 25.02.2019

Začínáte s léčbou antidiabetikem metforminem? Článek vám poradí, jak metformin funguje, nebo jak se vyrovnat s nežádoucími účinky či „falešnou“ hypoglykemií.  

image2.jpg

Moderní léky snižují počet hospitalizací z důvodů srdečního selhání u diabetiků

Nová léčba
Publikováno: 31.01.2019

Zdravotní stav pacientů s diabetem komplikují další přidružené nemoci. Nejčastěji to jsou onemocnění kardiovaskulárního systému, srdeční selhání a onemocnění ledvin. Jedná se o život ohrožující komplikace. Pro pacienty je tedy důležité, aby měli možnost léčby moderními antidiabetiky, které mají komplexní účinek nejen na glykémii, ale i tělesnou hmotnost, krevní tlak i na další projevy metabolického syndromu.   
Navigace: