Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Diabetes mellitus 1. typu

Články

image2.jpg

Léčba diabetické nefropatie

Komplikace
Publikováno: 04.01.2011

Léčba závisí na stadiu diabetické nefropatie, od určité fáze je nezbytná léčba cukrovky jen pomocí inzulínu, do určité doby se dají použít některé vybrané typy perorálních antidiabetik (léky používané k léčbě cukrovky 2.typu) - např. Gliquidonum.

image2.jpg

Diabetická noha

Komplikace
Publikováno: 01.12.2010

Pacient s cukrovkou je ohrožen řadou komplikací, mezi které patří i syndrom diabetické nohy. Chronické komplikace vznikají častěji u pacientů, kteří dlouhodobě nedosahují uspokojivých cílových hodnot – viz článek „Cíle léčby diabetu. Současný pohled na význam kompenzace pro prevenci komplikací.“

image2.jpg

Prevence syndromu diabetické nohy

Komplikace
Publikováno: 01.12.2010

Prevenci cukrovky a jejím komplikacím, kam patří i syndrom diabetické nohy, by měla být věnována velká pozornost. Pokud jste léčeni pro diabetes 1. nebo 2. typu nebo ostatní typy cukrovky máte větší riziko postižení nohou než ostatní populace.

image2.jpg

Prevence a léčba mikrovaskulárních komplikací diabetu

Léčba
Publikováno: 23.11.2010

Diabetes mellitus (cukrovka) je chronická choroba – jakmile Vám ji jednou diagnostikují, už se jí do konce života nezbavíte, ale můžete ji velmi silně ovlivnit. Diabetes může po určité době trvání vést k nezvratným změnám, které postihují všechny cévy. Pokud změny způsobené diabetem postihují více drobné a malé cévky nazýváme je mikroangiopatické (mikrovaskulární) komplikace, v případě že poškozují velké cévy, jedná se o makroangiopatické (makrovaskulární) změny.

image2.jpg

Hyperglykémie je nepřítel

Komplikace
Publikováno: 23.08.2010

Máte-li dosud neléčenou cukrovku, znamená to, že ve vaší krvi jsou zvýšené hladiny cukru. Tento stav zvýšené hladiny cukru v krvi se nazývá hyperglykémie a je pro lidské tělo nepřirozený a nežádoucí. Léčba cukrovky je proto postavena tak, aby škodlivé vysoké hodnoty cukru v krvi snižovala na normální úroveň. Někdy se přesto stane, že se hyperglykémie u léčeného pacienta znovu objeví. Příčiny mohou být různé a je třeba je znát.
Navigace: