Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Politika a legislativa

Články

image2.jpg

Diabetik a chystané zvýšení DPH

Politika a legislativa
Publikováno: 24.03.2011

Snad každý při nedávných tahanicích o výši DPH a případných výjimkách zaslechl, že kromě již proslavených brambor by se výjimka měla vztahovat i na diapotraviny. Lékaři i většina průměrně informovaných diabetiků jistě dávno vědí o diapotravinách to, o čem se před měsícem rozhodla politiky informovat (konkrétně ministra zdravotnictví Hegera a ministra financí Kalouska) Česká diabetologická společnost - ČDS (viz dále). Dnes jsou už výjimky z DPH sice mimo hru, přesto se k dopisu, který je v původním znění k dispozici na webu ČDS, vracíme, neboť zvýšení DPH, ač nebude tak výrazné, jak se původně navrhovalo, může ztížit situaci diabetiků, zejména těch více nemocných.

image2.jpg

Pacientova práva týkající se zdravotnické dokumentace

Politika a legislativa
Publikováno: 01.06.2011

V praxi se lékaři i pacienti často setkávají s otazníky nad zákonnými úpravami týkajícími se práva pacienta na poskytnutí informací z jeho zdravotnické dokumentace. VZP na tuto situaci reagovala v aktuálním vydání Infoservisu, kdy odpověděla na nejčastější dotazy svých klientů.

image2.jpg

S diabetem za volantem: předpisy v roce 2011

Politika a legislativa
Publikováno: 02.06.2011

V rámci avizovaných změn v posuzování zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu došlo k avizovanému přiblížení naší zákonné úpravy s normami Evropské unie. Od 15. 4. 2011 platí nová vyhláška upravující podmínky zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu. Změny pro pacienty s diabetes mellitus jsou obecně zpřesněny, zpřísněny a kladou více důraz na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" pacientem než vyžadovala minulá vyhláška. Kontrola způsobilosti nadále spadá do kompetence diabetologa a musí být provedena alespoň jedenkrát za 3 roky.

image2.jpg

Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel ve světle nové vyhlášky

Politika a legislativa
Publikováno: 28.06.2012

S platností vyhlášky č. 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., upravující podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, spolu s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se dále zpřísňují a zpřesňují pravidla, resp. podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Především je kladeno - oproti předchozím úpravám - více důrazu na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" u pacientů s diabetem a je také zakotvena oznamovací povinnost všem lékařům.

image2.jpg

Kolik nás stojí léčba diabetu?

Politika a legislativa
Publikováno: 27.06.2014

Diabetes představuje nejen problém zdravotní, ale i ekonomický a má i své významné sociální dopady. Krize se šíří i v dalších státech světa: například Spojené státy americké u příležitosti letošního kongresu Americké diabetické asociace v San Franciscu přiznaly, že svůj boj s diabetem prohrávají. Jak s diabetem chceme bojovat v Česku? Kolik nás stojí léčba diabetu?
Navigace: