Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Na trh přichází nový inzulin o vyšší koncentraci jednotek

Publikováno: 2015-09-30 Vytisknout

Hranice možností v léčbě diabetu se posouvají každým rokem vždy o kus dál, což pravidelní návštěvníci mezinárodně nejvýznamnějšího diabetologického kongresu (EASD) jenom potvrdí. I letos v září byli svědky mnohdy překvapivých sdělení o úplných novinkách nebo o nově prokázaných účincích již používaných léků. Zvláštní pozornost si jistě zaslouží inovativní forma inzulinu glargin 300 U/ml, která byla letos schválena pro používání v USA a Evropě a v České republice už jsou tímto inzulinem léčeni první pacienti.

 

Inzulin glargin o koncentraci 300 jednotek/ml (Gla-300) je nově vyvinutá forma “klasického” inzulinového analoga glarginu (100 jednotek/ml), která má odlišný farmakokinetický (PK) a farmakodynamický (PD) profil ve srovnání s bazálním inzulinem glargin o koncentraci 100 jednotek/ml (Gla-100) Odlišné PK/PD vlastnosti inzulinu Gla-300 přinášejí pacientům několik významných klinických výhod, především stabilní účinek, kontrolu glykémie trvající déle než 24 hodin, z toho vyplývající nižší riziko zejména nočních hypoglykémií a určitou míru flexibility v době podání. Mnozí odborníci nazývají Gla-300 “mercedesem” mezi inzulinovými analogy, většina se pak shodne na tom, že Gla-300 rozhodně představuje jednu z nejzajímavějších novinek na poli dlouhodobě působících inzulinů v posledních několika letech. 

Současná mezinárodní i česká odborná doporučení se shodují v tom, že inzulin může být nasazen již v relativně časné fázi diabetu 2. typu při neuspokojivé kompenzaci a při léčbě samotným metforminem, případně kdykoliv později, pokud stávající léčba nevede k dosažení cíle. Častou překážkou pro nasazení inzulinu je obava z hypoglykémie a z nárůstu hmotnosti, a to jak ze strany lékaře, tak pacienta. Moderní inzulinová analoga tato rizika do velké míry snížila a nový inzulin Gla-300 jde v tomto směru ještě dále. Jeho PK/PD profil je vyrovnanější a delší a zajišťuje delší kontrolu glykémie než inzulin Gla-100. Inzulin Gla-300 poskytuje stejné množství inzulinu v menším aplikovaném objemu (o 2/3 menší objem), což vede po jeho aplikaci k vytvoření kompaktního podkožního depa (úložiště), s menším objemem a menším povrchem ve srovnání s inzulinem Gla-100. Z tohoto depa se stabilněji a pomaleji uvolňuje vlastní inzulin, což ve svém důsledku vede k delšímu přetrvávání účinku Gla-300 (déle než 24 hodin). Nový inzulin byl opakovaně srovnáván s inzulinem Gla-100 u různě léčených a nedostatečně kompenzovaných diabetiků 1. a 2. typu, a to v rámci rozsáhlého klinického programu EDITION. Gla-300 byl srovnatelně účinný jako Gla-100, ale bezpečnostní profil Gla-300 byl shledán jako významně výhodnější: Gla-300 snižuje výskyt zejména nočních hypoglykémií a představuje lépe snášenou léčebnou modalitu nabízející až tříhodinovou časovou flexibilitu v podání dávky. 

Nový inzulin Gla-300 se aplikuje stejně jako starší sourozenec inzulinovým perem a počet podávaných jednotek je menší, protože tento inzulin má koncentrovanější složení. 
Navigace: