Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Dva pohledy na použití OpenAPS

Publikováno: 2017-05-04 Vytisknout

OpenAPS je amatérsky vytvořený systém umělé slinivky využívající inzulinovou pumpu, kontinuální monitor, software volně stažitelný z internetu, hardware (např. xDrip) a mobilní telefon na monitoraci celého systému. Má mnoho individuálních verzí a modifikací a v rámci iniciativy #WeAreNotWaiting jej používá přibližně 250 diabetiků 1. typu na světě. Zájem o tuto neoficiální umělou slinivku stále roste. 

Přinášíme vám názory dvou předních českých diabetologů na využití OpenAPS:

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., Diabetologické centrum FN v Plzni: Jsem OpenAPS nadšen. Tento systém automatických úprav dávek inzulinu softwarem na základě glykemie ze senzoru byl vytvořen jako iniciativa pacientské skupiny. Představuje velký přínos zejména pro rodiče diabetických dětí předškolního a školního věku. Výhodou je sledování glykemií diabetického dítěte na dálku rodiči a možnost ovládání systému mobilním telefonem.

Doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze: Řada pacientů nechce čekat na komerční umělou slinivku. První výsledky jsou povzbuzující a ukazují, že OpenAPS je použitelný v praxi a nepochybně se bude dále rozšiřovat. Zatímco komerční systémy jsou odborně vyvíjeny a robustně testovány, OpenAPS nemá a nebude mít dostatečná data o své bezpečnosti, již jen proto, že se jedná o otevřený systém, do jehož softwaru může kdokoliv zasahovat. Pacient, který jej využívá, si nemusí být vědom všech rizik, která tato technologie může přinášet. Lékaři by tuto neoficiální technologii neměli pacientům aktivně doporučovat.

Zdroj: Kongresové noviny Luhačovice 2016
Navigace: