Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Četnost recidiv syndromu diabetické nohy je alarmující

Publikováno: 2017-07-24 Vytisknout

Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi závažné a obávané komplikace DM. Možnostem léčby tohoto problému bývá věnována velká pozornost, zatímco rizikům recidivy výrazně menší. Podle závěrů 10leté studie realizované v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se recidiva týká více než 80 % pacientů. 

Studii představil v rámci letošních Diabetologických dnů v Luhačovicích MUDr. Michal Dubský. Tým z IKEM sledoval celkem 10 let soubor 41 pacientů z původních 120, kteří byli zařazeni do multicentrické evropské mezinárodní studie Eurodiale v letech 2003–2005. Konkrétně šlo o pacienty, již se potýkali se SDN, který se však podařilo úspěšně zahojit.

„Výsledek 10leté reulcerace, tedy opětovného výskytu postižení, nám vyšel u 80 % pacientů, což považujeme za alarmující vysoké číslo. Tedy pouze 19,5 % bylo během 10 let bez recidivy,“ konstatoval MUDr. Dubský.

Mezi nejvíce rizikové faktory recidivy patřila především lokalizace defektu na plosce nohy, dále stav po nízké amputaci a za vůbec nejvýznamnější činitele negativně ovlivňující recidivu označil lékař vzdálenost pacienta od podiatrického centra. Dubský v této souvislosti apeloval na pojišťovny, aby podpořily vznik hustší sítě lokálních podiatrií v rámci České republiky. V současnosti jich je zhruba 30, ovšem žádoucí by byl prý minimálně trojnásobek!

Čtěte také:

 VŠE O DIABETICKÉ NOZE A JAK JÍ PŘEDCHÁZET
Navigace: