Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Ženy s diabetem pijící kávu mají menší riziko smrti

Publikováno: 2017-09-14 Vytisknout

Ženy s diabetem, které pravidelně konzumují nápoje obsahující kofein (kávu, čaj), mohou mít delší život než ty, které se kofeinu vyhýbají. Alespoň dle portugalské studie, která se touto asociací zabývala.

Pro muže, bohužel, tato asociace statisticky významně nevyšla. Více než 80 % světové populace je pravidelnými konzumenty kofeinu. Již řada dřívejších studií prokázala pozitivní účinky kofeinu na různé aspekty lidského zdraví, riziko diabetu 2. typu nevyjímaje. Portugalská studie analyzující 3000 pacientů s diabetem z NHANES výzkumu se však zaměřila na riziko mortality. Pacienti udali svou konzumaci kofeinu z čaje, kávy a limonád, na základě 24hodinového jídelníčku a strukturovaných rozhovorů. Během 11letého sledování zemřelo 618 lidí účastnících se studie. Ženy, které konzumovaly přibližně 100 mg kofeinu denně (ekviv. 1 šálek kávy) měly o 51 % nižší riziko úmrtí oproti kofeinovým abstinentkám. Vyšší konzumace kofeinu byla spojena s nižším rizikem úmrtí ze všech příčin, u pacientek přijímajících více než 200 mg denně bylo riziko sníženo o 66 %. Tato asociace nebyla závislá na věku, rase, vzdělání, renálních funkcích ani BMI. Autoři studie komentují, že sice nelze prokázat, že za asociací se sníženou mortalitou kauzálně stojí kofein, ale výsledky studie naznačují jeho možnou protektivitu. 

 
Navigace: