Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Kontrola rizikových faktorů může odvrátit rizika diabetu 2. typu

Publikováno: 2018-08-31 Vytisknout

Diabetes je závažné onemocnění spojené s vyšší úmrtností a rizikem kardiovaskulárních (KV) příhod. Švédští autoři se zaměřili na to, zda se sníží úmrtnost a KV příhody (mozková mrtvice, akutní infarkt myokardu, hospitalizace pro srdeční selhání), pokud bude ovlivněna pětice rizikových faktorů - glykovaný hemoglobin, LDL  ("zlý") cholesterol, albuminurie (bílkovina albumin v moči), kouření a krevní tlak.    

Do studie byli zařazeni lidés diabetem 2. typu ze Švédského národního registru. Během sledování (medián 5,7 roku) autoři studie porovnali 271 174 diabetiků s 1 355 870 kontrol bez diabetu a seřadili je odpovídajícícm způsobem podle věku, pohlaví a místa bydliště. 

Zvýšené riziko spojené s diabetem pokleslo s každou sledovanou proměnnou, kterou se podařilo dostat do cílových hodnot. Ukázalo se, že diabetici s optimalizovanými hodnotami všech pěti rizikových faktorů měli podobné riziko, že zemřou, jako kontrolní skupina a statisticky významně nižší riziko akutního infarktu myokardu. Riziko hospitalizací pro srdeční selhání však zůstalo konzistentně vyšší. Efekt kontroly rizikových faktorů byl zřetelnější u mladších osob. Nejsilnějším určujícícm faktorem úmrtnosti bylo kouření. 

 Studie tedy potvrdila, že diabetici 2. typu mohou účinně snižovat své riziko úmrtí tím, že budou dbát na to, aby měli v pořádku svůj glykovaný hemoglobin (lze toho dosáhnout dodržováním životosprávy a důsledným užíváním předepsaných léků), cholesterol v krvi a krevní tlak (opět, lze toho dosáhnout dodržováním životosprávy a důsledným užíváním předepsaných léků). Zcela zásadní je nekouřit.

Zdroj: Rawshani A et al. Risk factors, mortality, and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2018 Aug 16; 379:633. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa1800256)
Navigace: