Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Obsahuje vysvětlení 69 pojmů.

Vyberte počáteční písmeno:

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

G

GANGRÉNA
Odumírání tkáně, u diabetika nejčastěji na prstech nohou (diabetická noha jako komplikace diabetu).
GLUKAGON
Vzniká stejně jako inzulín v Langerhansových ostrůvcích slinivky (pankreatu), ale má opačný účinek než insulin. Brzdí využití glukózy a má důležitý vliv na vyváženost hladiny cukru v krvi. Pojistka umožňující plynulou výměnu látkovou, aby změna hladiny cukru neprobíhala v nárazech a ve výkyvech. Jeho účinek je rychlý a krátkodobý (5 - 10 minut). Léčebně se užívá pro zvládnutí hypoglykémie.
GLYKÉMIE
Hladina krevního cukru v krvi (u nás se udává v milimolech/l).
GLUKÓZA
Jiný název: cukr hroznový, cukr krevní, je lehce přeměnitelná (ale jen za přítomnosti inzulínu) na energii. Vzniká štěpením složitějších cukrů např. sacharózy (řepného cukru) nebo škrobu (bramborového, rýžového, kukuřičného apod.). Malá rezerva glukózy je uložena v játrech, ve svalech a v srdci (glykogen) ale jen pro místní potřebu. Glukóza je jediným zdrojem energie pro mozek. Nedostatek glukózy se projevuje hypoglykémií. Glukóza se může vytvářet i z látek necukrových, tj. z bílkovin a tuků. Proto může být u diabetika vysoká hladina cukru, i když žádný nepřijal mimo jiné i takto. Při tvorbě cukru z látek necukrových vzniká u diabetika nežádoucí odpad a je pro organismus nežádoucně náročný.
GLUKOMETR
Přístroj na přesné měření glykémie.
GLYKEMICKÝ INDEX
je poměrné číslo, které udává schopnost (rychlost) sacharidové potravy zvýšit glykémii (hladinu glukózy) v krvi. Za základ (index 100) je zvolena glukóza, jejíž vstřebání do krve z potravy je nejrychlejší. Tento index má pomoci diabetikům při volbě vhodné skladby denního jídelníčku. Platí pravidlo, že čím nižší glykemický index, tím delší trávení, a tím pomalejší vstřebávání (štěpení) cukrů do krve, a tím menší výkyvy glykémie mezi jednotlivými jídly. Hodnotu glykemického indexu ještě dále snižuje kombinace sacharidové potravy s potravou obsahující tuky a bílkoviny což dále prodlužuje trávení a zajišťuje ještě rovnoměrněji vstřebávání cukru do krve. Potraviny s nízkým glykemickým indexem uvolňují pomaleji glukózu do krve, způsobují menší kolísání hladiny cukru v krvi (oscilaci), zvyšují citlivost na inzulin, vyvolávají menší pocit hladu, zlepšují spalování tuků, po cvičení pomáhají lépe doplnit zásoby svalové glukózy
GLYKOSURIE
Přítomnost glukózy v moči. Ukazuje na vyšší než doporučenou hladinu glukózy v krvi.
GLYKEMICKÝ PROFIL
Plánovité měření glykémie během jednoho dne, které umožňuje posoudit správnost a účinek léčby cukrovky
Glykovaný hemoglobin
Glykovaný hemoglobin (HbA1c, dlouhý cukr, průměrný cukr) je látka, která vzniká v organismu neenzymatickou reakcí (tzv. glykací) mezi hemoglobinem (červené krevní barvivo) a glukózou (krevním cukrem). Hodnota HbA1c poskytuje nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (dále glykémie) v časovém období 4-6 týdnů. Délka období odpovídá biologickému poločasu přežívání červených krvinek, tzv. erytrocytů. Hodnota HbA1c odráží hodnoty glykémie za celé toto období před provedením odběru krve. Hovorově se vžilo též označení tzv. průměrná nebo dlouhodobá glykémie. Stanovení HbA1c je důležité vyšetření (dříve většinou laboratorní, dnes již i ambulantní), které umožňuje posoudit dlouhodobou kompenzaci cukrovky, a to za přibližně posledních 4-6 týdnů nazpět ode dne odběru. Současně HbA1c umožňuje zhodnotit riziko rozvoje diabetických komplikací. Hodnoty glykémie kolísají u každého z nás (u diabetiků i zdravých osob) a závisí na mnoha faktorech, z nichž jsou zpravidla nejčastější příjem potravy a fyzická zátěž. Domácím měřením glykémie glukometrem zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi. Tento aktuální stav můžeme ovlivnit krátkodobou dietou, nebo hladověním (např. přes noc apod.) nebo dodržováním přísné životosprávy několik dnů před odběrem krve. Na rozdíl od toho výsledek měření HbA1c zkreslit nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy. HbA1c je proto stále považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky. Pacient nemusí být při odběru nalačno. Hodnoty HbA1c vyjadřujeme v procentech (%) jako procento glykovaného hemoglobinu z celkového hemoglobinu v krvi. U zdravého člověka netrpícího diabetem se hodnoty HbA1c pohybují v rozmezí 2,8 – 4,0 %. U pacienta s diabetes mellitus (cukrovkou) se rozlišují 3 stupně kompenzace: HbA1c do 4, 5 % - výborná kompenzace, 4,5 - 6,0 % - uspokojivá kompenzace, nad 6,0 % - neuspokojivá kompenzace. Je nutné si ale uvědomit, že HbA1c odráží \"průměrnou\" hladinu glykémie. A že tedy jeho hodnota může být zkreslena, a to jak denními, tak nočními hyperglykémiemi i hypoglykémiemi. Například může být jeho hodnota výrazně snížena častými denními nebo nočními bezpříznakovými (asymptomatickými) hypoglykémiemi. Perioda kontroly HbA1c: U pacientů léčených dietou - 1x ročně U pacientů léčených PAD (perorální antidiabetika - tablety): 1. špatně kompenzovaných - 2x ročně 2. dobře kompenzovaných - 1x ročně U pacientů léčených inzulínem: 1. špatně kompenzovaných - 4x ročně (tj. každé 3 měsíce) 2. dobře kompenzovaných - 2-4x ročně (tj. každých 3-6 měsíců) Frekvence kontrol HbA1c je pouze orientační. O četnosti měření HbA1c rozhoduje vždy lékař, který ke každému pacientovi přistupuje individuálně v závislosti na dynamice a vývoji jeho onemocnění. Proto se při zhoršení zdravotního stavu a předpokládané dekompenzaci diabetu (vzestupu glykémie) odběr krve na HbA1c provádí častěji.Navigace: