Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Obsahuje vysvětlení 69 pojmů.

Vyberte počáteční písmeno:

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

I

INZULÍN
Hormon bílkovinné povahy vznikající ve slinivce břišní. Bez přítomnosti inzulínu v krvi nelze využít glukózu jako energetický zdroj pro buňky. Inzulín otvírá buňkám přístup k energetickému využití glukózy. Inzulín vzniká podrážděním tzv. „beta buněk“ v Langerhansových ostrůvcích nacházejících se na povrchu slinivky. K podráždění dochází zvýšením hladiny cukru v krvi. Množství inzulínu v krvi proti množství cukru je nepatrné. Při nedostatku inzulínu v krvi nemůže být využita glukóza k tvorbě energie a glukóza se začne hromadit v krvi. Inzulín je látka bílkovinné povahy, kterou nelze aplikovat ústy, protože žaludeční šťávy ho ničí. Nadměrná dávka inzulínu vyvolá hypoglykémii.
INFARKT MYOKARDU
Vzniká při výrazném snížení dodávky krve srdečnímu svalu. Dochází při něm k odumření částí srdečního svalu se snížením srdeční funkce. Hlavním příznakem infarktu myokardu je bolest nejčastěji na prsou. U diabetiků s neuropatií však se však tato bolest nemusí projevit.
INZULÍNOVÁ PUMPA
Technické zařízení tvaru malé krabičky s mikropočítačem a zásobníkem inzulínu. Podle nastaveného programu dodává kontinuálně malá množství inzulínu do těla. Další inzulín si pacient dle své volby podává pomocí pumpy ve formě bolusů před jídly.
Inzulinová rezistence
Stav, kdy organismus není schopen přiměřeně reagovat na inzulin. Při diabetu 2. typu má obvykle charakter poruchy na receptorové i postreceptorové úrovni. Primární i. r. je spojena s mutací genů zodpovědných za účinek inzulinu, inzulinový receptor, některé enzymy glykolýzy aj., sekundární i. r. je způsobena jinými příčinami zejm. metabolickými, endokrinními, zánětlivými a může se po jejich normalizaci upravit. Viz syndrom i. r.Navigace: