Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Obsahuje vysvětlení 69 pojmů.

Vyberte počáteční písmeno:

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

M

Metabolický syndrom
Soubor onemocnění souvisejících s nadváhou, zejména pak u těch pacientů, kde můžeme pozorovat zvýšené ukládání tuku dutině břišní. Tato onemocnění se neobjevují najednou, ale v průběhu řady let, většinou tak, jak konkrétní pacient postupně přibývá na hmotnosti. Metabolický syndrom často začíná již v relativně nízkém věku mírným navýšením některých laboratorních hodnot (jako jsou triacylglyceroly, kyselina močová, glukóza v krvi) a pokud člověk nárůst hmotnosti nezastaví, pokračuje posléze projevy řady takzvaných civilizačních nemocí. Těmi jsou především vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu a ischemická choroba srdeční, které se většinou objevují počínaje pátou dekádou života.
MIKROANGIOPATIE
Jeden ze základních problémů diabetika. Zvýšená hladina cukru postupně snižuje prostupnost polopropustných stěn krevních a lymfatických vlásečnic, což v problémovém místě zhoršuje až znemožňuje zásobování příslušné oblasti kyslíkem a živinami a současně znemožňuje odvod odpadových látek, které jsou toxické. Ohrožené oblasti: ledviny, oči, dolní části dolních končetin. Tento proces lze zmírnit kompenzací glykémie.
MONOSACHARIDY
Jednoduché sacharidy. Jsou základní jednotkou všech sacharidů nazývaných též nepřesně cukry. Jako cukry se správně nazývají jen sacharidy sladké chuti, tedy i většina monosacharidů. Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látkou. Rostliny využívají svých monosacharidů k lákání živočichů na roznos semen a na opylování. Sacharidy mají mnoho zajímavých funkcí, z nichž zdaleka ne všechny byly objasněny.
MALTÓZA
Sladový cukr, je obsažen v pivu, ovlivňuje glykémii.
METABOLISMUS
Soubor chemických pochodů probíhajících v organismu. Např. metabolismus glukózy - v nejširším smyslu všechny pochody zahrnující cestu glukózy organismem počínaje jejím vznikem a konče rozkladem na oxid uhličitý a vodu.Navigace: