Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Obsahuje vysvětlení 69 pojmů.

Vyberte počáteční písmeno:

ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

O

ORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST
Vyšetření pro zjištění cukrovky. Provádí se ráno nalačno (je nutné alespoň 10 hodinové lačnění) ve specializované laboratoři. Vyšetření obnáší 3 odběry vzorku krve ze žíly. Nejdříve se odebere krev nalačno. Potom pacient vypijete roztok s glukózou (75 g). Další odběr krve následuje hodinu po vypití roztoku a třetí za další hodinu. Teprve pak je možné se normálně najíst a napít. Po celou dobu testu je nezbytně nutné zůstat v klidu sedět. Fyzická aktivita by zkreslila výsledky testu, které by pak mohly být \"falešně v normě\".
OSMÓZA
Fyzikální jev, při kterém rozpouštědlo nesoucí rozpuštěnou látku prolíná polopropustnou membránou z prostředí hustšího do prostředí řidšího. Takto např. v organismu odchází z buněk voda přinášející do buňky glukózu. Osmotickým činidlem v organismu je chlorid sodný – kuchyňská sůl.
OBEZITA
Nadměrné ukládání tělesného tuku v organismu, obvykle spojené se vzestupem hmotnosti. Ideální hmotnost je ta, která je vzhledem ke stavbě kostry a svaloviny a k charakteru povolání nejvhodnější pro jedince určitého věku a pohlaví. Nadváha a především její těžší forma obezita poškozuje zdraví. Její nejčastější příčinou je narušená rovnováha mezi příjmem a výdejem energie. V posledním desetiletí výskyt obezity celosvětově prudce stoupá, odborníci dokonce hovoří o epidemii obezity. Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojená závažná zdravotní rizika jako je cukrovka, srdečně - cévní onemocnění, problémy s dýcháním, vysoký krevní tlak, onemocnění kloubů a nádorová onemocnění. Obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické.Navigace: