Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Hyperglykémie je nepřítel

Komplikace
Publikováno: 2010-08-23 Přečteno: 72121 Vytisknout

Máte-li dosud neléčenou cukrovku, znamená to, že ve vaší krvi jsou zvýšené hladiny cukru. Tento stav zvýšené hladiny cukru v krvi se nazývá hyperglykémie a je pro lidské tělo nepřirozený a nežádoucí. Léčba cukrovky je proto postavena tak, aby škodlivé vysoké hodnoty cukru v krvi snižovala na normální úroveň. Někdy se přesto stane, že se hyperglykémie u léčeného pacienta znovu objeví. Příčiny mohou být různé a je třeba je znát.

Časté příčiny hyperglykémie:

1. neúčinná léčba cukrovky (na vině může být pacient, když neužívá doporučované léky nebo porušuje dietu, nebo lékař, který naordinuje nevhodnou či nedostatečnou léčbu)
2. nedodržování dietních a režimových opatření pacientem (dieta je zásadní a nenahraditelnou součástí léčby)
3. relativní nedostatek inzulinu (dochází k němu nejčastěji u pacienta s diagnózou diabetes mellitus 1.typu, a to např. při porušené aplikaci inzulinu inzulinovým perem nebo pumpou)
4. nerozpoznaná, dosud nediagnostikovaná a tudíž neléčená cukrovka
5. dekompenzace (zhoršení stavu) u jinak dobře léčené cukrovky (zhoršení může nastat z různých důvodů, např. vlivem stresu, vlivem horečnatého onemocnění, virózy nebo jiné infekce, důvodem může být také užívání dalších léků, které zvyšují hladiny krevního cukru, např. kortikoidů)

Jaké jsou normální hodnoty glykémie a které už znamenají cukrovku?

Odborníci, sdružení do České diabetologické společnosti (www.diab.cz), udávají normální hodnotu glykémie (tedy glukózy v plazmě žilní krve) do 5,6 mmol/l (milimolů na litr), zvýšená hodnota je 5,6 - 7,0 mmol/l, při hodnotách nad 7,0 mmol/l se jedná o diabetes mellitus (cukrovku). Ovšem pozor, toto měření je nutno opakovat minimálně dvakrát a v různých časových intervalech. Tedy všechny hodnoty nad 5,6 mmol/l nalačno lze považovat za zvýšení glykémie. Hyperglykémie dosahující hodnot nad 15 - 20 mmol/l je nutno řešit neodkladně.

Proč je hyperglykémie nebezpečná a co způsobuje?

Hyperglykémie je stav, který způsobuje nežádoucí cévní změny v organizmu. Tyto změny jsou buď mikroangiopatické (dochází k poškození drobných cév s následkem postižení očí, nervů nebo ledvin) nebo makroangiopatické (poškozeny jsou větší cévy a postupně dochází k narušení krevního zásobení různých orgánů). Následkem poškození větších cév vznikají tzv. kardiovaskulární (srdečněcévní) choroby, jako je mozková mrtvice (neboli cévní mozková příhoda, nověji pak nazývaná jako ischemická choroba centrálního nervového systému), ischemická choroba srdeční (často se srdečním infarktem) a ischemická choroba dolních končetin.
Je prokázáno, že u pacientů s diabetem 2.typu vzrůstá riziko kardiovaskulárních chorob dvou až čtyřnásobně oproti nediabetické populaci. Na vině jsou změny na větších cévách způsobené právě hyperglykémií. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stoupá tedy úmrtnost i onemocnění ischemickou chorobou srdeční u mužů i žen s cukrovkou. Výše uvedené změny postihují muže i ženy s diabetem stejnou měrou, vznikají už v mladším věku, a to rychleji než u nediabetiků. Postihují nejen velké cévy , ale i menší cévy po celém těle. Podrobněji se o ischemické chorobě o a makroangiopatických změnách dočtete ve článku „Cukrovka zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Jak se bránit?"
Bylo prokázáno, že hyperglykémie je jednoznačně nezávislým rizikovým faktorem úmrtnosti na srdečněcévní onemocnění.

Jak tedy můžeme hyperglykémii zabránit? Vždy záleží na přístupu samotného pacienta i jeho
ošetřujícího lékaře. Co tedy mohou společně udělat?

Pokud má být léčba hyperglykémie účinná:

1) musí být komplexní a rozumně vedená
2) musí zachovávat individuální přístup k pacientovi (každý člověk je jedinečný)
3) musí dosáhnout cílových hodnot glykémie (cukru v krvi) a udržet je trvale
4) musí se odstranit nebo alespoň snížit všechny ovlivnitelné rizikové faktory
5) musí se dosáhnout cílových hodnot glykémie nalačno, po jídle, tzv. glykovaného hemoglobinu, a to při minimalizování nebo chybění hypoglykémií (příliš nízké hladině krevního cukru)
6) musí dojít ke snížení nadváhy nebo obezity
7) pacient musí dodržovat dietní opatření a pravidelnou vhodnou pohybovou aktivitu
8) pacient musí přestat kouřit
9) musí být dosaženo cílových hodnot krevního tlaku a hodnot všech krevních tuků -celkového cholesterolu, trigliceridů, HDL a LDL cholesterolu
5) pacient musí pravidelně užívat doporučované léky
6) musí být navozena aktivní plnohodnotná spolupráce pacienta a jeho odborného lékaře, která zahrnuje pravidelné kontroly (dosažení cílových hodnot glykémie a glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku, tělesné hmotnosti, laboratorních ukazatelů,  správné využití možnosti selfmonitoringu - sebesledování pacienta).

Závěr

Toxický vliv hyperglykémie na cévní stěnu se rozvíjí postupně a tato fakta jsou známa z klinické zkušenosti již řadu let. Skutečnost, že trvale těsná kompenzace (udržení nemoci ve správných mezích) má kladný vliv na riziko kardivaskulárních komplikací, je jednoznačná. V našem těle pravděpodobně existuje tzv."glykemická paměť". Znamená to, že se v organizmu projeví trvale těsná kompenzace nebo naopak negativní vliv vysoké glykémie, a to s určitým časovým odstupem (tělo si pamatuje svou historii hodnot cukru v krvi a podle toho se chová - ke komplikacím buď dojde nebo nedojde). Z tohoto faktu tedy vyplývá výhoda pro pacienty, kteří mají cukrovku krátce a kteří byli intenzivně léčeni od začátku zjištění choroby. Moderní medicína si už dnes na podkladě řady klinických studií uvědomuje, že důsledná léčba cukrovky v jejích začátcích (tedy když pacient ještě nemá žádné komplikace a cítí se dobře) zásadním způsobem ovlivňuje budoucí vyhlídky nemocného.

Možná nyní máte pocit, že léčebných zásad je mnoho a jsou příliš náročné (a pro vás tedy z oblasti science fiction), ale mohu vás plně ubezpečit, že ve své klinické praxi mám mnoho pacientů, kterým se podařilo přiblížit se cílovým hodnotám nebo jich zcela dosáhnout, a co více, trvale je udržet. Nebylo to samozřejmě zadarmo, ale za cenu oboustranného úsilí, jejich i mého. Ale co skutečně cenného je v životě zadarmo? Každý z nás má rezervy a vždy je co vylepšovat, proto neváhejte a začněte hned teď!

 

 
Navigace: