Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Seriál: Diabetologická centra zblízka. Diabetologické centrum Fakultní nemocnice v Motole.

Seriál: Diabetologická centra zblízka
Publikováno: 2012-09-06 Přečteno: 5965 Vytisknout

Pod hlavičkou nového seriálu Diabetologická centra zblízka vám budeme v následujících měsících postupně představovat tato specilizovaná pracoviště, která se nacházejí ve větších městech po celé České republice. Diabetologická centra (DC) osobně navštěvujeme a naším cílem je získat aktuální informace o tom, co nabízejí svým pacientům, na co se zaměřují, jaké jsou jejich úspěchy nebo kolik mají specializovaných odborníků. Součástí článku budou i nejzajímavější momenty z historie pracoviště a samozřejmě fotografie. Kdykoli v průběhu seriálu budeme rádi za vaše podněty, připomínky nebo doplňující otázky tákající se jednotlivých DC - konkrétní otázky rádi Centrům dodatečně položíme.

Fakultní nemocnici v Motole najdete na Praze 5, patří k poměrně dobře přístupným místům: přímo k areálu se dá dostat od všech tří linek metra autobusy a v současnosti se staví stanice metra přímo před fakultní nemocnicí. Autem lze vjet přímo do areálu, hledání parkovacího místa však zpravidla vyžaduje více času a trpělivosti. Osoby se zdravotním postižením mají vyhrazená místa a mohou parkovat zdarma. Potřebné informace týkající se provozu nemocnice najdete na www.fnmotol.cz.

Diabetologické centrum je součástí Interní kliniky (budova nemocnice pro dospělé, od hlavního vchodu se jde směrem uzel D, odkud jedou výtahy do 4. patra, kde se nachází Interní klinika). Přednostou kliniky je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, který je současně vedoucím Diabetologického centra. To, že vede kliniku a současně i DC hodnotí jako přínosné: komunikace i potřebná podpora DC je flexibilnější. Zdejší DC splňuje standardy dané výborem České diabetologické společnosti a v současnosti dispenzarizuje cca 2000 pacientů s diabetem (zhruba polovina má diabetes 1. typu). DC poskytuje péči o pacienty s dekompenzovaným onemocněním, s komplikacemi a stará se o cca 300 diabetiků léčených inzulinovými pumpami. „Rád bych zdůraznil úzkou spolupráci centra s dětskou klinikou naší fakultní nemocnice. Umožňuje nám plynule navazovat na péči o nemocné s diabetem 1. typu nebo diabetem typu MODY v okamžiku, kdy dosáhnou dospělosti. Naše centrum se také specializuje na těhotné ženy s diabetem a ženy s gestačním diabetem. Máme pro tyto ženy poradnu a spolupracujeme se zdejší gynekologicko-porodnickou klinikou, která se zaměřuje na riziková těhotenství," popisuje specilizace motolského DC prof. Kvapil a pokračuje: „Naše interní klinika se může pochlubit nejlépe vybaveným a výborně fungujícím metabolickým oddělením nebo dvěma odděleními zaměřenými na léčbu diabetické nohy a jiných komplikací diabetu." Podporu v oblasti úzce souvisejícího oboru endokrinologie zajišťuje kromě endokrinologů z FN v Motole také Endokrinologický ústav v Praze, jehož profesoři Karel Vondra a Václav Zamrazil na klinice obor rovněž vyučují.

DC při Interní klinice FN v Motole má v současnosti šest lékařů s diabetologickou atestací, což je dostačující počet, samozřejmě také edukační sestry věnující se idividuální edukaci pacientů a nutriční terapeutky. Pacienti s diabetem, které je nutné hospitalizovat, jsou přijímáni na 7. oddělení Interní kliniky, které disponuje devíti pokoji (včetně jednoho nadstandardního pokoje a jednoho VIP apartmánu s pracovnou) s 22 lůžky.

A co prof. Kvapil považuje za největší úspěchy „jeho" DC? „Největším úspěchem je, že centrum funguje. Poskytuje totiž nákladnou specializovanou péči, kterou ne každá nemocnice dostatečně podporuje. Naším cílem je především dělat praktickou kvalitní medicínu. Určité rezervy tak máme v oblasti vědecké činnosti." Na otázku, jak je léčba diabetiků v Motole celkově úspěšná, profesor odpovídá, že u většiny pacientů se daří dosahovat reálného maxima.

Zaměření na praktickou medicínu DC v Motole potvrzuje i čerstvě dokončená spolupráce se společností SAMTRADE na vývoji nové a vysoce kvalitní diabetické obuvi. Jednalo se o celosvětově jedinečný projekt, na jehož konci byla obuv pro prevenci diabetické nohy s názvem D-work. Při její konstrukci odborníci využili recentní poznatky o syndromu diabetické nohy, o správné konstrukci profylaktické obuvi a také výsledky vlastního výzkumu Interní kliniky FN v Motole. „Kvalitní profylaktická obuv pro diabetiky na našem trhu dosud chyběla," poznamenal prof. Kvapil. D-work v sobě spojuje nejlepší technologie a moderní design. Obuv lze získat na lékařský předpis a je z větší části hrazena zdravotní pojišťovnou.

Fotografie Diabetologického centra si můžete prohlédnout ZDE.

Obr. 1: Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA - přednosta Interní kliniky a vedoucí Diabetologického centra - ve své pracovně.
Obr. 2: Čekárna před diabetologickou ambulancí.
Obr. 3: Diabetologická ambulance (vyšetřování diabetické neuropatie a rizika vzniku diabetické nohy, kyslíková léčba, pletysmografie, ošetřování hyperkeratóz nohou atd.)
Obr. 4: Diabetologická ambulance
Obr. 5: Pohled na sedmé oddělení, kam jsou přijímáni pacienti Diabetologického centra.
Obr. 6: Nadstandardní pokoj na oddělení.
Obr. 7: Nadstandardní pokoj na oddělení.
Obr. 8: Standardní třílůžkový pokoj.

 
Navigace: