Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Elektrokola mohou zlepšit zdraví diabetiků 2. typu

Výživa a recepty
Publikováno: 2019-07-29 Přečteno: 1295 Vytisknout

Pacienti s diabetem 2. typu představují populaci, u níž je doporučované zvýšení fyzické aktivity často špatně dosažitelné. Nedávno publikovaná britská studie ukázala, že jednou z cest by mohla být populární elektrokola.

Do studie bylo zařazeno 20 diabetiků 2. typu, kterým byla na 20 týdnů zapůjčena elektrokola. Účastníkům byla měřena mimojiné srdeční frekvence (připevněným monitorem) a počet najetých kilometrů (pomocí GPS). Studii dokončilo 18 pacientů. Průměrně najeli 21,4 km za týden (rozmezí 5,5–37,7 km). Elektrokolo používali k nákupům, rekreaci a sociálním kontaktům. Srdeční frekvence při jízdě na kole dosahovala 74,7% maxima v porovnání se 64,3 % při chůzi. Takzvaná predikovaná maximální aerobní kapacita se zvýšila o 10,9 %. Nejvíce účastníci ocenili možnost překonat bariéry, které jim dříve bránili v provozování cyklistiky, zejména jízdu do kopce. Po dokončení studie si 14 účastníků elektrokolo zakoupilo.

Tyto předběžné výsledky dokládají, že používání elektrokola může zlepšit fyzickou kondici diabetiků 2. typu a zmírnit srdečně-cévní riziko u této populace.

Skvělé zjištění: když z 99 oslovených čerstvě diagnostikovaných diabetiků vám 28 svolí k tomu, žese dají vyšetřit zátěžovým testem (ne do maxima) před- a po dvacetitýdenním zapůjčení elektrokola od května do září, je to velký zájem. Reálně si elektrokolo zapůjčilo 20 lidí, absolvovali individuální instruktáž (+ dostali ochranné pomůcky a servis zdarma) a studii dokončilo 18 z 20! Na studii lze také velmi ocenit praktický pokus dodat bojácným kuráž s pomocí individuálního instruktora. Po studii si elektrokolo zakoupilo 14 z těch, kteří studii dokončili. Zlepšila se jim kvalita života, mohli jezdit na výlety se zdatnějšími kamarády, používali jej k nákupům. 

Výsledek studie potvrzuje názor mnoha terénních diabetologů v ČR: ti tvrdí, že většina jejich pacientů má pohybu naprosté minimum a že je k pohybu přiměje jen málokdo a máloco. Naježděných 21 km týdně u mužů a 6 km týdně u žen–v kohortě, kde 4 muži a 4 ženy z 18 byli v důchodu – znamená, že se elektrokolu věru příliš nevěnovali. Něco okolo hodiny týdně se zdá málo i u mužů. Také jejich průměrné pěší výlety byly dlouhé jen 1 km, což odpovídá okolo 1 300 krokům – to má k všeobecně požadovaným 10 000 krokům pro prevenci diabetu velmi daleko. Avizované zlepšení tělesné zdatnosti intervenovaných na konci léta při absenci kontrolní skupiny nelze připsat pouze na úkor sportování s elektrokolem. Díky větší tělesné aktivitě přes jaro a léto, práci na zahradě i díky dovoleným s výlety má většina z méně zdatných pacientů začátkem podzimu vyšší zdatnost než koncem dubna.  
Navigace: