Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Odborná pracoviště

Odborná pracoviště
Publikováno: 2010-03-12 Přečteno: 8963 Vytisknout

DC má ambulantní a lůžkovou část, jejichž nedílnou součástí je edukační pracoviště a podiatrická ambulance. Přinášíme Vám seznam DC v České republice, z nichž některá splňují požadavky akreditace k postgraduálnímu vzdělávání lékařů a dalších pracovníků v diabetologii a metabolismu.

Struktura diabetologického centra

1. Lůžkové oddělení (minimum 8 lůžek, která mohou být samostatná či součástí interního oddělení)
2. Metabolická jednotka intenzivní péče (JIMP)
3. Specializované ambulance
4. Podiatrická ambulance (jedná se o ambulanci specializovanou na péči o pacienty se syndromem diabetické nohy a s rizikem syndromu diabetické nohy;
podiatrický tým tvoří diabetolog, podiatrická sestra, protetik, chirurg, cévní chirurg, intervenční radiolog, ortopéd a rehabilitační pracovník; standardy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy viz http://www.cls.cz/dp, http://www.diab.cz).

5. Edukační pracoviště (provádí individuální i skupinovou edukaci diabetiků na doporučení ošetřujících lékařů dle Standard pro edukaci přijatých výborem České diabetologické společnosti; spádová oblast pracoviště pro edukaci diabetiků je cca 100 000 obyvatel)

Přímo spolupracující pracoviště z jiných oborů
Oddělení eliminačních metod (hemodialýzy, peritoneální dialýza), angiologické pracoviště, cévně chirurgické pracoviště, pracoviště intervenční radiologie, rehabilitace, ortopedie, oční pracoviště, neurologické pracoviště, kardiologické pracoviště (vč. invazivní kardiologie a antiarytmiky), gastroenterologické pracoviště, endokrinologie, gynekologicko - porodnické pracoviště. Integrální součástí DC je metodicky i technicky špičkově vybavené pracoviště biochemické (případně imunochemické ), radioizotopové a zobrazovacích metod.

DC poskytuje následující specializované služby
- intenzivní léčbu DM ( včetně léčby inzulínovými pumpami )
- komplexní léčbu rizikových faktorů aterosklerózy (léčba obezity, hypertenze, dyslipidemie)
- léčbu diabetické nefropatie (včetně eliminačních metod )
- léčbu syndromu diabetické nohy
- léčbu diabetické neuropatie
- léčbu diabetické oftalmopatie
- angiologickou, resp. angiochirurgickou péči
- edukační program pro diabetiky
- léčbu komatosních a jiných život ohrožujících stavů (JIMP)
- prekoncepční péči a péči o těhotné diabetičky
- další specializované služby (endokrinologické, urologické, ortopedické )
- péči o nemocné s poruchami metabolismu a výživy

Více k náležitostem DC viz www.diab.cz - Diabetologická centra

Seznam center

Pracoviště označená ČDS jsou centra poskytující jak kompletní zdravotní péči diabetikům, tak zajišťující postgraduální výchovu v oboru, pracoviště bez označení poskytují pouze zdravotní péči všem diabetikům.

1. Centrum diabetologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 00 Praha 4, koordinátor: Prof. MUDr.Terezie Pelikánová, DrSc.,
kontakt

2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. interní klinika, U nemocnice 1, 128 08 Praha 2, koordinátor: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
kontakt

3. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, II. interní klinika - část pro dospělé, pediatrická část, Šrobárova 50, 100 42 Praha 10, koordinátor: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
kontakt

4. Fakultní nemocnice Motol, pediatrická část, Dětská klinika, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, koordinátor: Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
kontakt

5. Fakultní nemocnice Motol, dospělá část I. interní klinika, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, koordinátor: Prof. MUDr. Milan Kvapil    , CSc.
kontakt

6. Diabetologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň- část pro dospělé I.interní klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, koordinátor: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý
kontakt

7. Fakultní nemocnice Plzeň - pediatrická část Dětská klinika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, koordinátor: MUDr. Renata Pomahačová
kontakt

8. Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Interní oddělení, Pasteurova 9, 401 13 Ústí n. Labem, koordinátor: Prim. MUDr. František Pátek, CSc.
kontakt

9. Nemocnice v Liberci, Interní oddělení, Husova 10, 460 63 Liberec, koordinátor: Prim. MUDr. Jindřiška Vejrychová
kontakt

10. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Gerontometabolická klinika, Sokolská 408, 500 05 Hradec Králové, koordinátor: Doc. MUDr. Alena Šmahelová
kontakt

11. Nemocnice v Českých Budějovicích, Interní oddělení, B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice, koordinátor: MUDr. Lenka Dohnalová
kontakt

12. Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno, II. interní klinika, Pekařská 53, 656 91 Brno, koordinátor: MUDr. Jindřich Olšovský
kontakt

13. Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, Interní hepatogastroenterologická klinika, Jihlavská 20, 639 00 Brno, koordinátor: MUDr. Jana Bělobrádková
kontakt

14. Fakultní nemocnice Olomouc - část pro dospělé II. interní klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, koordinátor: MUDr. Věra Loyková
kontakt

15. Fakultní nemocnice Olomouc - pediatrická část Dětská klinika, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, koordinátor: MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.
kontakt

16. Krajská nemocnice T. Bati a.s. Zlín, Interní klinika IPVZ, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, koordinátor: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
kontakt

17. Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika, Třída 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava, koordinátor: MUDr. Marek Honka    
kontakt

18. Nemocnice Karlovy Vary, Interní oddělení, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary, koordinátor: MUDr. Gita Markofová
kontakt

19. Vítkovická nemocnice, Interní oddělení, Zalužanského 15, 753 84 Ostrava, koordinátor: MUDr. Jiří Heinrich
kontakt

20. Nemocnice Jihlava, Interní oddělení, Diabetologické centrum, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava, koordinátor: MUDr. Michal Policar
kontakt

21. FN Hradec Králové - Pediatrická část Dětská klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, koordinátor: Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.
kontakt

22. Nemocnice Milosrdných bratří - Pediatrická část, Dětská klinika, Polní 3, 639 00 Brno, koordinátor: MUDr. Ludmila Brázdová
kontakt

23. Ústřední vojenská nemocnice, 1.LF UK Praha, Interní klinika, Diabetologické centrum, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, koordinátor: MUDr. Svatopluk Solař
kontakt
Navigace: