Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nová léčba

Články

image2.jpg

Nemoci srdce a cév zabijí každého druhého diabetika

Nová léčba
Publikováno: 27.09.2019

Nemoci srdce a cév stojí podle lékařů za úmrtím každého druhého diabetika, dožívají se průměrně o 12 let méně. Cukrovkou trpí v ČR skoro milion lidí a nemocných každoročně přibývá asi o 10 000. Nové antidiabetické léky rizika kardiovaskulárních komplikací snižují. Které to jsou?  

image2.jpg

Rychlý inzulin aspart v léčbě diabetu

Nová léčba
Publikováno: 31.05.2019

U pacientů s diabetem 1. typu je časté, že si aplikují inzulinový analog těsně před jídlem, což pochopitelně vede k postprandiálním hyperglykemiím neboli vysokým glykemiím po jídle. Načasování aplikace inzulinu bezprostředně před jídlem je možné jen s rychlým analogem aspartem, neboť nevede k nežádoucím výkyvům glykemie. Tento inzulin je výhodný také při zahajování intenzifikované léčby inzulinem, neboť snižuje nároky na edukaci pacienta. 

image2.jpg

Inzulinová pumpa Tandem, další krok k lepší kompenzaci diabetu

Nová léčba
Publikováno: 26.05.2019

Nová inzulinová pumpa t:slim X2 je zařízením, které přinese pacientům řadu benefitů a umožní další zlepšení jejich kompenzace. V léte tohoto roku by také měla být schválena hybridní uzavřená smyčka s inzulinovou pumpou Tandem, v níž je zabudovaný algoritmus Control-IQ automaticky upravující bazální inzulin a automaticky podávající korekční bolusy pro snížení hyperglykemie. Tato hybridní smyčka snižuje riziko hypoglykemií, prodlužuje čas strávený v cílovém rozmezí a řeší některé obtíže spojené s manuálním managementem glykemie (např. úprava glykemie přes noc).

image2.jpg

Mluvte o hypo – diabetikům hrozí psychické i fyzické následky

Nová léčba
Publikováno: 22.05.2019

Hypoglykémie neohrožuje diabetiky pouze tady a teď, tedy při akutním průběhu. Ve skutečnosti má velmi závažné dlouhodobé následky, a to nejen fyzické, ale také psychické a sociální. Kromě strachu o zdraví jsou hypoglykémie spojené se studem a obavami před širším okolím i diabetologem – otevřený vztah s lékařem, společné hledání příčin a nejvhodnějšího řešení jsou přitom základem prevence a zvládnutí hypoglykemických stavů.  

image2.jpg

FGM: slepá cesta v monitoraci glykemie?

Nová léčba
Publikováno: 29.04.2019

Systém kontinuální monitorace glykemie (Continuous Glucose Monitoring, CGM) i systém pro okamžitou monitoraci glykemie (Flash Glucose Monitoring, FGM) jsou v České republice hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění a v nejbližších letech se budou dostávat k širokému spektru pacientů s diabetem 1. typu i k pacientům s jinými typy diabetu. Proto je důležité ptát se, pro koho jsou tyto technologie nejvhodnější a která z nich je účinnější.
Navigace: