Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Nová léčba

Články

image2.jpg

Léčba diabetické dyslipidémie

Nová léčba
Publikováno: 13.10.2010

Ve vyspělých státech světa, tedy i v naší republice, umírá přibližně 50 % lidí na následky aterosklerózy. Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Tyto změny cévní stěny jsou dlohodobé a jsou způsobeny ukládáním tukových a jiných látek cirkulujících v krvi do cévní stěny. Zajímavé je, že tyto změny mohou začínat již velmi brzy - přibližně od dospívání a mohou trvat po celý život.

image2.jpg

Léčba diabetické dyslipidémie - II. část

Nová léčba
Publikováno: 13.10.2010

Není výjimkou, že přestože použije Váš lékař doporučovanou léčbu a Vy ji pravidelně užíváte, nepodaří se dosáhnout cílových hodnot celkového cholesterolu, triglyceridů či HDL nebo LDL cholesterolu. Existuje u vás tzv. reziduální (zbytkové) riziko.

image2.jpg

Zeptejte se na vyšetření glykovaného hemoglobinu přímo v ambulanci

Nová léčba
Publikováno: 05.05.2010

Máte cukrovku a je pro vás z nějakého důvodu obtížné nebo nepohodlné docházet nebo dokonce dojíždět nad rámec běžných kontrol u diabetologa na pravidelné odběry krve do biochemické laboratoře? Nebo se tento problém týká vašich blízkých a vy byste jim rádi nabídli pohodlnější řešení, kdyby nějaké existovalo? Na obzoru se objevil nový způsob, jak provést tyto nezbytné odběry přímo v ordinaci diabetologa a některé ordinace tímto způsobem již dnes pracují.

image2.jpg

Co znamená Nová diabetologie?

Nová léčba
Publikováno: 31.03.2010

Počet pacientů s diabetem roste. Diabetes neléčený, nebo léčený nedůsledně, způsobuje komplikace, které život omezují a zkracují. Strategie a taktika léčby diabetu 2. typu se s ohledem na výsledky rozsáhlých klinických studií zveřejněných v roce 2008 zásadním způsobem změnila. Hovoříme o tzv. Nové diabetologii, která zdůrazňuje především těsnou kompenzaci nemoci od začátku vzniku diabetu, rizika, které vyplývají z hypoglykémie a nutnost individualizovat cíle léčby podle stavu a potřeb konkrétního nemocného.

image2.jpg

Jste správně léčeni?

Nová léčba
Publikováno: 28.02.2010

Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je trvalé dodržování dietních a režimových opatření včetně pravidelné pohybové aktivity, zákaz kouření a oboustranně plnohodnotná spolupráce lékaře a pacienta.
Navigace: