Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Komplikace

Články

image2.jpg

Hypoglykemie je nebezpečná v každém věku

Komplikace
Publikováno: 04.05.2017

Hypoglykemie byla dlouho překážkou těsné kompenzace diabetu. V posledních letech však výskyt těžkých hypoglykemií klesá a již neplatí, že s nižším glykovaným hemoglobinem stoupají těžké hypoglykemie. Ty jsou  spíše než s dobrou kompenzací spojeny s chaotickou glykemickou kontrolou.  

image2.jpg

Diabetes a poševní mikroflóra

Komplikace
Publikováno: 07.01.2016

U zdravých žen před menopauzou představuje poševní mikroflóra  ekosystém, který se dynamicky mění pod vlivem hormonů, životního stylu, diety, sexuálních kontaktů a imunity.  

image2.jpg

Strach z odebrání řidičského průkazu brání pacientům přiznat těžké hypoglykémie

Komplikace
Publikováno: 02.10.2015

Podle současné legislativy EU jsou dvě těžké hypoglykémie v průběhu 12 měsíců důvodem k odnětí řidičského oprávnění. Diabetolog MUDr. Jan Brož s kolegy se pokusili zjistit u svých pacientů, zda obava z odebrání řidičského průkazu nepovede k zatajování těžkých hypoglykémií před ošetřujícím lékařem. Jistě není třeba dodávat, že zatajování hypoglykémií může negativně ovlivnit další rozhodování o léčbě.

image2.jpg

Výskyt hypoglykémií u diabetiků je vyšší, než se dosud předpokládalo

Komplikace
Publikováno: 07.11.2014

Riziko hypoglykémie a strach pacienta z ní představují jednu z hlavních překážek dosažení dobré kompenzace diabetu. Podle údajů z roku 2013 postihne diabetiky 2. typu nezávažná hypoglykemická epizoda až 3x za měsíc, diabetiky 1. typu až 8x, z toho téměř čtvrtina v noci. Závažné je rovněž zjištění, že až 60 % pacientů o svých hypoglykémiích lékaři neřekne vůbec, nebo jen zřídkakdy.

image2.jpg

Diabetes a zánět parodontu: praktická doporučení

Komplikace
Publikováno: 14.05.2014

Diabetes a parodontitida (zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu) se navzájem ovlivňují. Diabetes 1. a 2. typu jsou významným rizikovým faktorem pro rozvoj parodontitidy a riziko prudce stoupá u nemocných se zhoršenou kontrolou glykémie. Jak se vyhnout těmto problémům?
Navigace: