Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Cukrovka okolo nás

Články

image2.jpg

Psychické problémy pacientů s cukrovkou

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 25.07.2012

K zamyšlení nad tímto tématem mě inspirovali moji pacienti. Znovu a znovu se snažím vžít do jejich role a představit si jaký je život s cukrovkou, kterou nemohou nikdy odložit ani opustit. Je s nimi jako jejich druhé já! Všichni by se jí rádi zbavili, odložili ji, zašlapali ji, ale ono to nejde. Každý den musejí začít zase znovu a bojovat dál!

image2.jpg

Pasivní kouření a riziko diabetu

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 30.06.2012

Podle všeho souvisí pasivní kouření se zvýšeným rizikem obezity a diabetu 2. typu u dospělých. K výsledkům se dospělo analýzou dat 6 300 účastníků velké studie s názvem U.S. National Health and Nutrition Examination Survey.

image2.jpg

Národní akční plán pro diabetes aneb Co můžeme udělat proti vzniku diabetu?

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 30.05.2012

Národní akční plán pro diabetes je soubor obecnějších vědecky podložených informací, z nichž je důležité zdůraznit tyto 4 body: 1. Správnou životosprávou lze odsunout vznik diabetu 2. typu do pozních fází života, 2. Diabetes je tichý zabiják – jedinci ohrožení jeho vznikem by měli včas vyhledat praktického lékaře a nechat se vyšetřit, 3. Včasná diagnostika a léčba diabetu je nejúčinnější, snižuje riziko komplikací a prodlužuje život s diabetem, 4. Je třeba co nejvíce zpřístupnit kvalitní léčbu diabetu. Diabetologie má dnes velmi moderní a účinné léky, cílem je proto nabídnout je všem, kteří z nich mohou profitovat.

image2.jpg

Bojujte proti civilizačním chorobám – třeba i v nákupním centru

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 17.05.2012

Onemocnění srdce a cév mají na svědomí téměř 60 % všech úmrtí v České republice. Tento typ onemocnění patří do skupiny chorob, která jsou známa pod označením civilizační choroby. Typické je pro ně to, že v ranných fázích probíhají bez výraznějších příznaků a člověk jim proto nevěnuje velkou pozornost.

image2.jpg

Právě vyšel Praktický průvodce cukrovkou

Cukrovka okolo nás
Publikováno: 08.05.2012

Stálá edukace pacienta s diabetem je nezbytnou součástí léčby a předpokladem jejího úspěchu. Pacientům a jejich rodinám, ale i zdravotníkům, se nyní dostává do rukou užitečná publikace, která srozumitelně vysvětluje problematiku diabetu, a to od A do Z.
Navigace: