Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Politika a legislativa

Články

image2.jpg

Kolik nás stojí léčba diabetu?

Politika a legislativa
Publikováno: 27.06.2014

Diabetes představuje nejen problém zdravotní, ale i ekonomický a má i své významné sociální dopady. Krize se šíří i v dalších státech světa: například Spojené státy americké u příležitosti letošního kongresu Americké diabetické asociace v San Franciscu přiznaly, že svůj boj s diabetem prohrávají. Jak s diabetem chceme bojovat v Česku? Kolik nás stojí léčba diabetu?

image2.jpg

Diabetes mellitus a řízení motorových vozidel ve světle nové vyhlášky

Politika a legislativa
Publikováno: 28.06.2012

S platností vyhlášky č. 72/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., upravující podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, spolu s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se dále zpřísňují a zpřesňují pravidla, resp. podmínky zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Především je kladeno - oproti předchozím úpravám - více důrazu na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" u pacientů s diabetem a je také zakotvena oznamovací povinnost všem lékařům.

image2.jpg

S diabetem za volantem: předpisy v roce 2011

Politika a legislativa
Publikováno: 02.06.2011

V rámci avizovaných změn v posuzování zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu došlo k avizovanému přiblížení naší zákonné úpravy s normami Evropské unie. Od 15. 4. 2011 platí nová vyhláška upravující podmínky zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu. Změny pro pacienty s diabetes mellitus jsou obecně zpřesněny, zpřísněny a kladou více důraz na prokazování „nerizikového či bezpečného chování\" pacientem než vyžadovala minulá vyhláška. Kontrola způsobilosti nadále spadá do kompetence diabetologa a musí být provedena alespoň jedenkrát za 3 roky.

image2.jpg

Pacientova práva týkající se zdravotnické dokumentace

Politika a legislativa
Publikováno: 01.06.2011

V praxi se lékaři i pacienti často setkávají s otazníky nad zákonnými úpravami týkajícími se práva pacienta na poskytnutí informací z jeho zdravotnické dokumentace. VZP na tuto situaci reagovala v aktuálním vydání Infoservisu, kdy odpověděla na nejčastější dotazy svých klientů.

image2.jpg

Diabetik a chystané zvýšení DPH

Politika a legislativa
Publikováno: 24.03.2011

Snad každý při nedávných tahanicích o výši DPH a případných výjimkách zaslechl, že kromě již proslavených brambor by se výjimka měla vztahovat i na diapotraviny. Lékaři i většina průměrně informovaných diabetiků jistě dávno vědí o diapotravinách to, o čem se před měsícem rozhodla politiky informovat (konkrétně ministra zdravotnictví Hegera a ministra financí Kalouska) Česká diabetologická společnost - ČDS (viz dále). Dnes jsou už výjimky z DPH sice mimo hru, přesto se k dopisu, který je v původním znění k dispozici na webu ČDS, vracíme, neboť zvýšení DPH, ač nebude tak výrazné, jak se původně navrhovalo, může ztížit situaci diabetiků, zejména těch více nemocných.
Navigace: