Přeskočit na: Navigaci, Obsah, Vyhledávání


Otázky a odpovědi

Články

image2.jpg

Moderní diabetologická léčba je výdobytek civilizace - rozhovor s prof. Milanem Kvapilem

Otázky a odpovědi
Publikováno: 29.08.2014

S profesorem Milanem Kvapilem, diabetologem a přednostou Interní kliniky FN v Motole jsme si povídali o tom, co je to vlastně moderní diabetologie, jaké jsou trendy v léčbě diabetu a jak lze zásady moderní diabetologie použít v praxi.

image2.jpg

Jak a proč léčit hladinu cukru po jídle?

Otázky a odpovědi
Publikováno: 28.08.2014

Jasně se ukazuje, že zvýšené hladiny cukru v krvi po jídle jsou škodlivé a měly by se řešit. U řady pacientů nelze jinak dosáhnout dlouhodobé kompenzace cukrovky.

image2.jpg

Diabetes a dialýza: Zajímejte se o stav svých ledvin

Otázky a odpovědi
Publikováno: 05.02.2014

Podle statistik jsou nemocní s diabetem druhou (v některých statistikách i první) nejčastější skupinou mezi pacienty léčenými hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. U nemocných s diabetem se může vyvinout poškození ledvin typicky jako důsledek takzvané diabetické nefropatie, nebo jako důsledek celé řady dalších chorobných stavů, jež mohou a nemusejí s diabetem souviset.

image2.jpg

Máte v rodině infarkty v mladším věku nebo velmi vysoký cholesterol?

Otázky a odpovědi
Publikováno: 28.11.2013

Může jít o časté, ale léčitelné dědičné onemocnění – familiární hypercholesterolémii. V listopadu byly spuštěny webové stránky, které mají za cíl podrobně, ale srozumitelně informovat širokou veřejnost o tomto onemocnění. Na stránkách je k dispozici také on-line dotazník, který může pomoci familiární hypercholesterolémii včas odhalit tam, kde je podezření.

image2.jpg

Diabetes a sex

Otázky a odpovědi
Publikováno: 18.10.2013

Výskyt poruch v sexuální oblasti je častější u pacientů s diabetem přibližně dvojnásobně. Úzce to souvisí s velmi častými infekcemi močových cest jak u mužů tak i u žen. Infekce vzniknou při zvýšených hladinách cukru v krvi, což nastává v situaci, kdy pacient o cukrovce buď neví nebo je špatně kompenzován. Zvýšená hladina glykémie (cukru v krvi) je výborná živná půda pro různé mikroorganismy, které způsobují zánět. Je tedy nutné normalizovat hladiny cukru v krvi vyloučením sladkostí a potravin obsahujících cukr, pravidelným pohybem, dostatečným přísunem tekutin, eventuální úpravou léčby cukrovky a přeléčením akutní infekce.
Navigace: